Standpunt | Integratie

VluchtelingenWerk ziet integratie als een tweezijdig proces. De inzet moet van twee kanten komen: van zowel de vluchteling als van de maatschappij (burgers, instellingen, bedrijven en overheden). Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en daar goed in worden begeleid.
placeholder

Wat is de situatie?

Integratiebegeleiding van belang 

Integratiebeleid voor vluchtelingen is nodig zodat zij zo snel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De Nederlandse overheid vindt dat iedereen, ook vluchtelingen, zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn bestaan. Als vluchtelingen nog maar kort in Nederland zijn is dit echter niet realistisch. Zij hebben eerst goede voorlichting en individuele ondersteuning nodig om op basis daarvan zelfstandige keuzes te kunnen maken.

Risico's en belemmeringen 

Asielzoekers en vluchtelingen willen zo snel mogelijk meedoen, maar dit kost tijd en vraagt veel inspanningen. De maatschappelijke positie van veel vluchtelingen is zwak, ook op de arbeidsmarkt, en er zijn veel obstakels. Door de maatschappelijke verharding voelen veel vluchtelingen zich hier bovendien minder thuis. Het risico is groot dat de capaciteiten van vluchtelingen niet benut worden, terwijl zij juist erg gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

placeholder

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Tweezijdig proces 

VluchtelingenWerk vindt dat bescherming bieden aan vluchtelingen óók betekent dat zij hier de mogelijkheid hebben om een duurzaam bestaan op te bouwen. Vluchtelingen moeten zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. Dat gaat niet vanzelf, maar is een proces van lange adem. Het is nodig om te investeren in hun kansen. Dit is goed voor hen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Opleiding en werk zijn cruciaal in het integratieproces van vluchtelingen. In de visie van VluchtelingenWerk is integratie een tweezijdig proces van kansen bieden en kansen nemen, waarin participatie, communicatie en emancipatie centraal staan. Inzet moet dus van twee kanten komen, zowel van de vluchteling als van de maatschappij: burgers, instellingen, bedrijven en overheden. Zij moeten ook openstaan voor vluchtelingen en hen de kans geven om volwaardig te kunnen participeren.

Specifiek beleid

VluchtelingenWerk vindt dat de integratie van vluchtelingen specifieke aandacht vraagt en verdient in beleid en uitvoering. Daarom moet de Nederlandse overheid de voorwaarden voor een snelle en goede integratie van vluchtelingen optimaal blijven faciliteren en gemeenten in staat stellen om extra, adequate ondersteuning te bieden.