Standpunt | Opvang in de regio

Opvang in de regio vindt al in enorme grote getalen plaats. Ruim 85 procent van de vluchtelingen verblijft in buurlanden. Wij vinden dat vluchtelingen, naast opvang, ook recht hebben op bescherming en toekomstperspectief.

placeholder

Wat is de situatie?

Ei van Columbus

‘Opvang in de regio' wordt vaak genoemd als dé oplossing van het vluchtelingenvraagstuk in Europa. Vluchtelingen zouden veel beter in de eigen regio van herkomst (buurlanden) kunnen blijven. Dan hoeven ze geen levensgevaarlijke tochten te ondernemen naar Europa waarvoor ze veel geld moeten betalen aan mensensmokkelaars. Bovendien zouden ze dan weer sneller kunnen terugkeren naar het eigen land, mocht dat weer veilig zijn.

85 procent blijft al in de regio

Feit is dat al jarenlang verreweg de meeste vluchtelingen verblijven in buurlanden in de regio, meestal ontwikkelingslanden. Volgens de UNHCR gaat het om 85 procent van alle vluchtelingen. Ongeveer 10 miljoen mensen zijn langdurig op de vlucht. Zij leven vaak in slechte omstandigheden, zonder toekomstperspectief, en hopen op betere tijden. Bovendien zijn er altijd vluchtelingen die ook op die plekken niet veilig zijn, bijvoorbeeld wegens hun geaardheid, religie of politieke overtuiging.

Opvang in de regio vindt al plaats, op enorme schaal. Zo'n 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden.

Bron: UNHCR

placeholder

Wat vindt VluchtelingenWerk?

Naast opvang óók bescherming

Vluchtelingen hebben recht op bescherming op grond van internationale en Europese verdragen. Door hun vlucht hebben vluchtelingen geen (burger)rechten meer en bescherming betekent dat een ander land hen deze rechten geeft. Daarom spreekt VluchtelingenWerk over de noodzaak van ‘bescherming in de regio’. Het gaat namelijk niet alleen om ‘opvang’: veiligheid en toegang tot basale voorzieningen zoals voedsel en onderdak. Bescherming betekent ook het bieden van toekomstperspectief. Toegang tot onderwijs en werk, deel uitmaken van de samenleving, zelfredzaam zijn en je gezin kunnen onderhouden. In de praktijk verblijven vluchtelingen echter jarenlang in een uitzichtloze situatie met minimale voorzieningen. Europa moet daarom de armere landen die de zwaarste lasten dragen ondersteunen om vluchtelingen beter te beschermen.

placeholder

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Nederland en de EU moeten het volgende doen om landen in de regio te ondersteunen: 

  • Meer geld beschikbaar stellen om de beschermingscapaciteit in de regio te versterken.
  • Samenwerken met de landen in de regio, internationale organisaties en lokale maatschappelijke organisaties om te kijken wat er nodig is.
  • Het recht om bescherming te vragen verdedigen en vluchtelingen die bescherming zoeken in Europa opvangen en perspectief bieden.
  • De EU moet meer (kwetsbare) vluchtelingen hervestigen om hen bescherming te bieden en landen in de regio te ontlasten.