Successen voor het Programma Strategisch Procederen

Steeds vaker worden de regels door de overheid te streng uitgelegd. De enige mogelijkheid om daar wat aan te veranderen is zo'n zaak voorleggen aan de hoogste nationale of Europese rechtelijke instantie. VluchtelingenWerk brengt hiervoor wetenschappers en asieladvocaten samen in de Commissie Strategisch Procederen. Onlangs behaalden we twee belangrijke successen.
placeholder

Unieke samenwerking

De Commissie kiest samen belangrijke, principiële zaken die voor grotere groepen vluchtelingen in dezelfde situatie gevolgen kunnen hebben. In mei 2020 volgden twee uitspraken in zaken die door de Commissie Strategisch Procederen waren ondersteund. In beide zaken werden we in het gelijk gesteld. Deze successen betekenen direct een verbetering voor gedetineerde vluchtelingen in Hongarije en voor minderjarige asielzoekers in Nederland.

Uitspraak 1: Hongarije mag vluchtelingen niet standaard gevangenzetten

Een gezin uit Afghanistan leeft al 464 dagen in gevangenschap in Hongarije, aan de grens met Servië. Een ander gezin uit Iran 526 dagen. Ze zitten vast in metalen containers, omgeven met prikkeldraad. We leggen deze zaken met succes voor aan de Hongaarse rechter. De gezinnen dienen als voorbeeld voor de grote groep vluchtelingen die vastzitten aan de grens. Dit is het resultaat van een samenwerking binnen het Programma Strategisch Procederen met de Hongaarse organisatie Hungarian Helsinki Committee (HHC).

Meer over onze samenwerking in Hongarije

Uitspraak 2: Het belang van het kind voorop 

Moet een minderjarig kind herenigd worden met een gezinslid in een ander EU-land? Zelfs als zij daar helemaal geen band mee heeft? De Nederlandse overheid wil het asielverzoek van een minderjarige asielzoeker niet in behandeling nemen omdat haar oudere broer in Zweden woont. We leggen deze zaak met goed gevolg voor aan de hoogste nationale rechter in asielzaken, de Raad van State. Hoe heeft de Commissie Strategisch Procederen dit aangepakt? 

Lees meer over deze zaak

Wat hebben we nog meer bereikt

Sinds de start van het programma Strategisch Procederen in 2013 zijn er 26 zaken ondersteund. Daarnaast hebben we 16 juridische rapportages opgesteld: analyses waarin we het Nederlands recht toetsen aan het Europees recht. We boekten onder meer successen voor verwesterde vrouwen en homoseksuele vluchtelingen.

We lichten er nog 3 successen uit

'Uitspraken van het Europese Hof hebben grote gevolgen'

Sadhia Rafi is programmamanager van de Commissie Strategisch Procederen

Juriste Sadhia Rafi is programmamanager van de Commissie Strategisch Procederen. Ze vertelt over het werk dat ze doet: 'Strategisch procederen is een belangrijke aanvulling op de politieke lobby. De regelgeving komt uit Brussel, maar Nederland geeft hier een erg strenge uitleg aan. Om helderheid te krijgen, leggen we zaken met een principieel karakter voor aan Europese rechters.'

Bescherming van vluchtelingen

Een uitspraak van een Europese hof heeft volgens Rafi grote gevolgen. 'Omdat wij zaken ondersteunen die het belang dienen van een hele groep vluchtelingen, zijn de gevolgen groot. Bovendien kan tegen een uitspraak van het Europese hof niet in beroep worden gegaan. Dat geeft dergelijke uitspraken veel gewicht en gezag. Het heeft bindende gevolgen voor de bescherming van vluchtelingen in heel Europa.'