Over onze stichting

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert lokaal uit, is regionaal georganiseerd en landelijk ingebed in de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Onze vrijwilligers en professionele beroepskrachten bieden asielzoekers ondersteuning bij toelating. We begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land. En we helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer.
placeholder

Onze missie

De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

Onze visie

VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, rijksoverheid en gemeenten, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Een samenleving die zich openstelt voor opvang en integratie van vluchtelingen, waarin vluchtelingen die mogen blijven de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Een samenleving die gericht is op participatie van vluchtelingen aan de maatschappij en waar zelfredzaamheid van vluchtelingen voorop staat. En een samenleving die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunt bij eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Klik hier voor ons beleidsplan.

Ons werkgebied

Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren. Het werkgebied van Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland beslaat de provincies Limburg, Noord-Brabant en de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. In alle asielzoekerscentra in dit gebied hebben we een kantoor en ook in de meeste gemeenten. Met onze vrijwilligers verzorgen wij in veel gemeenten de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen, maar ook projecten rond de Participatieverklaring, arbeidsparticipatie en nog veel meer.  Klik hier voor de werkgebieden van de andere regionale stichtingen van VluchtelingenWerk.