Preventieve Ouderschapsondersteuning

Opvoeden in een land met een totaal nieuwe cultuur kan best lastig zijn. Vluchtelingenouders lopen tijdens de asielprocedure en daarna vaak tegen een heel aantal vraagstukken aan. Binnen het project Preventieve Ouderschapsondersteuning organiseert Vluchtelingenwerk voor deze ouders bijeenkomsten over opvoedvraagstukken. Dit doen we in een driehoek van de ouders zelf, de maatschappelijk begeleiders en de reguliere dienstverleners.
placeholder

Balans vinden

Vluchtelingenouders ervaren twee opvoedculturen waartussen balans moet worden gevonden. Die van het land van herkomst en de Nederlandse cultuur. Ze kunnen hun kinderen niet altijd adequaat ondersteunen doordat zij de structuur en eisen van school en de zorg niet goed begrijpen. Als de situatie vraagt om meer hulpverlening zijn ouders vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden van psychologische of sociale hulpverlening. Vluchtelingen maken hierdoor weinig gebruik van de reguliere dienstverlening die deze ouders juist goed kan ondersteunen.

Dit is een landelijk project dat loopt van januari t/m december 2021. In regio Zuid wordt het project uitgevoerd in de gemeenten: Sint Michielsgestel, Meierijstad, Bergeijk, Reusel de Mierden, Gilze en RIjen, Moerdijk en Eindhoven.

Meer informatie over het project kun je vinden op onze landelijke projectenpagina.  Voor inhoudelijke vragen omtrent dit project, neem contact op met de regionale projectleider Claudia van Houtum via claudiavanhoutum@vluchtelingenwerk.nl of T: 06-20 51 75 69.

Vanaf 2022 bieden we ouderschapsondersteuning als product aan binnen onze reguliere dienstverlening.