Programma online bijeenkomsten Euro-Wijzer

1. Effect van corona op het inkomen van vluchtelingen                              9 november, 15 – 16.30 uur

Veel werkende vluchtelingen hebben een flexibel contract en zijn vanwege corona hun werk kwijt geraakt of zijn minder uren opgeroepen. Anderen hebben juist meer uren kunnen werken. Wat zijn de gevolgen van de corona-periode voor de financiële situatie van vluchtelingen, en hoe kunnen we voorkomen dat men in de schulden terecht komt?

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt:

  • VluchtelingenWerk presenteert de resultaten van een quick- scan over de recente wijzigingen in de arbeids- en inkomenssituatie van vluchtelingen;
  • Bahram Sadeghi interviewt enkele afgevaardigden van gemeenten en andere deskundigen op het vlak van schuldpreventie en armoedebeleid, voor tips aan gemeenten hoe zij in deze periode financiële problemen bij vluchtelingen kunnen helpen voorkomen;
  • VluchtelingenWerk deelt ervaringen en materialen uit de methode Euro-Wijzer.

 

2. Ontzorgen en financiële begeleiding                                                        13 november, 12:30 - 13:30

Ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet ondersteunt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gemeenten in de vorm van een pilotprogramma. Het doel is om de lessen en ervaringen uit de pilots mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Een van de thema’s van het pilotprogramma is het ontzorgen van asiel-statushouders. Daarbij gaat het om het inhouden van de vaste lasten (huur, energie, water en zorgverzekering) op de uitkering. Gemeenten combineren dit met het begeleiden van vluchtelingen naar financiële zelfredzaamheid in groeps- en individueel verband. Zes ontzorg-pilots zijn eind 2019 begonnen.

Wat kunnen we leren van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan in een aantal van deze pilots?  Dit webinar wordt georganiseerd samen met Divosa.

Het programma hiervan is:

  • Inleiding over financiële redzaamheid en ontzorgen door Nautus;
  • Twee gemeenten delen hun ervaringen uit de ontzorg-pilots. Dit onderdeel wordt verzorgd door Petra Bijsterbosch, beleidsmedewerker gemeente Waterland.
  • Marleen van Dam, regiomanager VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, vertelt over de financiële begeleiding volgens de Euro-Wijzer methode, zoals die o.a. in de pilot Edam-Volendam bij het ontzorgen geboden wordt.  

 

3. Digitale financiële vaardigheden                                                               26 november, 15 – 16.30 uur

De afgelopen maanden is nog duidelijker geworden hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn voor vluchtelingen, om hun financiële situatie op orde te houden: zelfstandig mobiel bankieren, met DigiD het inkomen wijzigen op toeslagen.nl, een WW-uitkering aanvragen. En veel loketten en begeleiders die nu niet fysiek maar alleen online bereikbaar zijn.

Wat kunnen gemeenten en maatschappelijke organisaties doen om de digitale, financiële vaardigheden van vluchtelingen te versterken, bijvoorbeeld voor de toekomstige Z-route doelgroep? En welke online ondersteuning wordt er al geboden, zodat vluchtelingen hun financiën in balans kunnen houden?

De volgende sprekers geven hier antwoord op:

  • Alexander van Deursen (hoogleraar Universiteit Twente) presenteert inzichten uit de wetenschap over digitale inclusie en uitsluiting onder laaggeletterden en laagopgeleiden;
  • Tara Boekhout (gemeente Berg en Dal) deelt ervaringen en inzichten over financiële en digitale vaardigheden, uit de pilot Z-route;
  • Informatie over de cursus Digisterker voor vluchtelingen;
  • Marion Weijers (Nibud) presenteert het Geldplan Statushouders.