, 12 februari 2018

Project Tell Me!

Kinderen in asielzoekerscentra (azc’s) hebben behoefte aan informatie over de asielprocedure en wat hun rechten zijn. Daarom waren wij in het najaar van 2012 samen met UNICEF Nederland en Defence for Children het project Tell me! gestart. Dit project is in juli 2013 afgelopen.