Project, 20 december 2018

Project Basis op orde

Nieuwe Rotterdammers wegwijs maken in de stad.
placeholder

Buurtwerk, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en Stichting Attanmia voeren sinds 1 januari 2016 de stedelijke integratieopdracht Basis op Orde uit.

Om prettig te kunnen samenleven, is een gedeelde basis nodig. Als intermediair slaan wij de brug naar het bestaande taalaanbod in de stad, naar (sport)verenigingen, wijkrestaurants, de buren en buurtinitiatieven. In onze aanpak werken wij zoveel mogelijk met vrijwillige Rotterdammers die het leuk vinden om nieuwkomers wegwijs te maken in hun stad.

Netwerken

Wij informeren de nieuwkomers over taal, rechten, plichten, omgangsvormen en leggen daarnaast de verbinding tussen nieuwe Rotterdammers en netwerken in de buurt. Want nieuwkomers die het lastig vinden om de basis op orde te krijgen, willen we naast voorlichting ook laten ervaren ‘hoe het zit’ in Rotterdam. 

 

Maatje: de netwerkversterker

VluchtelingenWerk koppelt in dit project vluchtelingen aan vrijwillige maatjes, ook wel netwerkversterkers genoemd. Netwerkversterkers hebben als doel om statushouders wegwijs te maken in hun directe leefomgeving en in Rotterdam. Ze nemen ze bijvoorbeeld mee naar

  • de markt,
  • de dichtstbijzijnde bibliotheek,
  • leren hoe het openbaar vervoer werkt,
  • verkennen fietsend de stad en
  • brengen ze in contact met anderen.

Op basis van persoonlijke interesses, wensen en doelen gaan ze mee naar een activiteit, bijeenkomst of vrijwilligersplek, op deze manier spelen de maatjes een belangrijke rol in de integratie en participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. De netwerkversterkers maken deel uit van de gebiedsteams van VluchtelingenWerk in Rotterdam en werken mee aan het realiseren van hun trajectdoelen van de Rotterdamse Aanpak.