Project Preventieve Ouderschapsondersteuning

Vanuit het project Preventieve Ouderschapsondersteuning stimuleren we vluchtelingouders te praten over opvoedvraagstukken en verbeteren we de toegang tot dienstverlening voor ouders en kinderen.
placeholder

Risicogroep

Vluchtelingen en hun kinderen lopen een hoog risico op (psychosociale) problemen, maar weten niet altijd waar en hoe zij daarvoor in Nederland hulp kunnen vragen. Vanuit het project Preventieve Ouderschapsondersteuning gaan we met ouders in gesprek over opvoedkundige vraagstukken. Ook helpen we hen inzicht te krijgen in de mogelijke (psychosociale) problemen van hun kinderen en de noodzaak en mogelijkheden van ondersteuning.

Looptijd en resultaten

Het project Preventieve Ouderschapsondersteuning is begin 2021 gestart. Inmiddels zijn er al mooie resultaten behaald.

placeholder

50

groepsbijeenkomsten zijn gehouden voor vluchtelingouders.
placeholder

76

ketensamenwerkingen zijn inmiddels opgezet.
placeholder

80

vrijwilligers zijn opgeleid en aangesloten bij het project.

Ouders onbekend met hulpinstanties

Vluchtelingkinderen en -volwassenen lopen een hoog risico op (psychosociale) problemen. Ze hebben veel meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hier aangekomen is het proces van toelating (mag ik in Nederland blijven?) en de integratie vaak een frustrerende periode. Daarnaast krijgen vluchtelingouders te maken met twee opvoedculturen waartussen zij een balans moeten vinden. Dat vluchtelingouders vaak nog niet precies begrijpen hoe het Nederlandse onderwijs- en zorgsysteem werkt, maakt het voor hen extra lastig om hun kinderen goed te ondersteunen. Vluchtelingen maken hierdoor weinig gebruik van de bestaande dienstverlening, terwijl die deze ouders juist goed kan ondersteunen.

placeholder

Bij een bijeenkomst vertelde een ouder dat ze in Syrië veel te zeggen hebben over hun kinderen tot ze trouwen, dat geeft macht. Hier in Nederland is het anders.

Raafat Monther uit Syrië, sleutelpersoon bij project Preventieve Ouderschapsondersteuning

Praten over problemen en toegang tot zorg

Het project Preventieve Ouderschapsondersteuning helpt vluchtelingouders meer inzicht te krijgen in de mogelijke (psychosociale) problemen van hun kinderen en over de noodzaak en mogelijkheden om hulp te vragen. Ook bieden de bijeenkomsten hen de kans om met elkaar en met professionele zorgverleners in gesprek te gaan over hun vragen, problemen en zorgen. Tijdens deze bijeenkomsten is ook altijd een sleutelpersoon uit de eigen cultuur aanwezig.

Extra training vrijwilligers

Naast het versterken van de ouderrol van vluchtelingouders, ondersteunen wij vanuit het project Preventieve Ouderschapsondersteuning ook onze eigen vrijwilligers die de maatschappelijke begeleiding bieden aan vluchtelingen. Zij krijgen extra trainingen in het signaleren en bespreekbaar maken van opvoedvraagstukken en, indien nodig, het adequaat doorverwijzen naar hulporganisaties.

Ketenworkshop

Om de ondersteuning van vluchtelinggezinnen van de kant van de reguliere dienstverleners te verbeteren, organiseren we een ketenworkshop voor het versterken van de samenwerking en doorverwijzing. Dat doen we in samenwerking met de gemeente.

placeholder

Wij komen graag in contact!

Wil je meer weten over ons project Preventieve Ouderschapsondersteuning? Neem contact op met de landelijke projectleider.

Mail ons je vraag