Project, 8 januari 2022

Samenwerkingsproject: Digitaal onderwijs en meer in Griekenland

Het Griekse NGO SYMBIOSIS zet zich in voor politieke, sociale en economische participatie van vluchtelingen, migranten en gemarginaliseerde groepen. Ze werkt op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Hoe werken we samen?

Met ondersteuning van het Step Up Fund zal de organisatie zich verder ontwikkelen op het gebied van digitaal organiseren en leren, onder meer door het opzetten van een digitale ontmoetingsplek, en onderwijsplatform.

Wat doet SYMBIOSIS?

SYMBIOSIS zet zich in voor vrijheid van meningsuiting, arbeidsmarktinclusie, en actief burgerschap, zodat mensen, migranten en gemarginaliseerde gemeenschappen hun stem kunnen laten horen. Dat doen ze onder meer door het organiseren van trainingen, seminars, en dialogen tussen het maatschappelijk middenveld, beleidsmakers, experts, de media en migranten.

Achtergrond

Migranten en vluchtelingen ondervinden veel belemmeringen in de Griekse samenleving, onder meer op het gebied van huisvesting, toegang tot sociale diensten en werk. Er is weinig ruimte voor burgerparticipatie en belangenbehartiging door vluchtelingen zelf, en er wordt nog weinig samengewerkt tussen NGO’s en initiatieven die geleid worden door vluchtelingen.

Blijf op de hoogte van de nieuwste Step Up mogelijkheden!

Ontvang als eerste nieuwe calls for proposals, info over onze internationale activiteiten en de laatste updates over het Step Up Fonds direct in je inbox met onze internationale nieuwsbrief.
Ja, ik blijf graag op de hoogte