Project, 8 februari 2022

Samenwerkingsproject: Juridische hulp in Italië

A Buon Diritto Onlus, wat ‘een goede reden’ betekent, is een Italiaanse NGO in Rome, die vluchtelingen en asielzoekers gratis juridische hulp biedt.
placeholder

Hoe werken we samen

Via het Step Up Fund helpt VluchtelingenWerk de organisatie bij het ontwikkelen van een nieuwe fondsenwervende strategie, het trainen van medewerkers op dit gebied en het ontwikkelen van een database hiervoor.

Zo kan A Buon Diritto Onlus meer gerichte campagnes ontwikkelen, en over meer middelen beschikken om vluchtelingen bij te kunnen staan.

Wat doet A Buon Diritto Onlus?

Al 20 jaar stelt A Buon Diretto Onlus misstanden jegens migranten en vluchtelingen in gevangenissen en detentiecentra aan de kaak. Gespecialiseerde advocaten bieden ondersteuning bij asielprocedures.

Daarnaast bieden ze hulp wanneer rechten op het gebied van familiehereniging, wonen, gezondheidszorg en onderwijs worden geschonden. De laatste paar jaar besteed A Buon Diretto Onlus ook extra aandacht aan vrouwelijke asielzoekers die te maken hebben met geweld.

Achtergrond

Recente hervormingen op het gebied van immigratie en asiel hebben ervoor gezorgd dat asielzoekers en anderen die recht hebben op internationale bescherming steeds meer in het gedrang komen. Asielaanvragen van mensen uit bepaalde landen worden geweigerd en versnelde grensprocedures resulteren bijna altijd in afwijzing, en vaak in detentie. Dergelijke detentie, voor administratieve redenen, wordt in Italië veelvuldig toegepast.

Asielzoekers kunnen alleen terecht in grootschalige opvangcentra, waar er onvoldoende mogelijkheden zijn voor zaken als professionele training en hulp bij het vinden van een baan. Dit leidt tot onder meer tot uitbuiting en chantage door organisaties die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten.

Wanneer asielaanvragen worden afgewezen, kunnen deze mensen nergens terecht en worden ze ‘onzichtbaar’: ze bestaan niet voor de staat, maar wonen wel in Italië en moeten er op de een of andere manier proberen te overleven. Velen van hen leven onder erbarmelijke omstandigheden, met alle psychische, gezondheids- en veiligheidsrisico’s van dien.

Wil je op de hoogte blijven van onze internationale activiteiten?

Schrijf je dan in voor onze internationale nieuwsbrief!
Ja, ik blijf graag op de hoogte