Project, 8 februari 2022

Samenwerkingsproject: trainingen voor Italiaanse vluchtelingbegeleiders

ENGIM Internazionale is een Italiaanse non-profit organisatie die trainingen en onderwijsprogramma’s organiseert, met als doel de leef- en werkomstandigheden van jongeren en volwassenen te verbeteren.
placeholder

Hoe werken we samen

Samen met het Step Up Fonds ontwikkelt ENGIM trainingen voor vrijwilligers om hun kennis op het gebied van asielzoekers, vluchtelingenrechten en asielwetgeving te verbeteren. Zo kunnen ze deze doelgroep beter begrijpen en van dienst zijn.

Wat doet ENGIM?

Sinds 2005 heeft ENGIM een Center for Solidarity and Inclusion (CSI ), waar betaalde medewerkers en vrijwilligers werken. Hier kunnen migranten terecht voor allerlei trainingen op het gebied van werk. Het CSI richt zich met name op de integratie van vluchtelingen. Dat doen ze onder meer door stageplaatsen toegankelijker te maken en voorlichting te geven over rechten en plichten in Italië.

Daarnaast bieden ze ondersteuning bij het vernieuwen van verblijfsvergunningen, aanvragen voor staatsburgerschap en juridische hulp bij gezinshereniging.

Achtergrond

In Italië hebben veranderend beleid en steeds kleinere budgetten voor integratie van vluchtelingen en migranten ertoe geleid dat er steeds meer op NGO’s geleund wordt voor het verzorgen van activiteiten op het gebied van inclusie en juridische hulp.

Omdat deze organisaties grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligers en financiële steun van particulieren, is het niet altijd mogelijk om de juiste steun te bieden aan de doelgroep.

Wil je op de hoogte blijven van onze internationale activiteiten?

Schrijf je dan in voor onze internationale nieuwsbrief!
Ja, ik blijf graag op de hoogte