Project, 21 april 2022

Step Up project: een online platform voor asieladvocaten

Het Croatian Law Centre (CLC) biedt gratis juridisch advies aan asielzoekers en vluchtelingen en staat hen bij tijdens procedures.
placeholder

Hoe werken we samen?

Het Step Up Fund ondersteunde het Croatian Law Centre (CLC) bij de ontwikkeling van een online netwerkplatform voor asieladvocaten en -juristen. Dit platform heeft als tweeledig doel:

  • het uitwisselen van onder meer kennis en ervaringen, juridische analyses, uitspraken en andere informatie,
  • een virtuele kennisbank waar advocaten en juristen terecht kunnen voor verschillende benaderingen van problemen en obstakels die cruciaal zijn in asielprocedures.

Wat doet het CLC?

Het CLC werkt al 25 jaar samen met overheden en onafhankelijke professionals op het gebied van wetgeving, mensenrechten en toezichthouding. Daarnaast verzorgt de organisatie juridische analyses over verschillende onderwerpen, stelt wetswijzigingen voor en organiseert expert meetings en rondetafeldiscussies.

Achtergrond

Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het Kroatische asielsysteem. Ze bieden vluchtelingen en asielzoekers ondersteuning bij onder meer zorg, integratie, psychosociale en juridische kwesties. Op dit moment wordt gratis juridisch advies voor asielzoekers niet gesubsidieerd door de overheid.

De rol van NGO’s die deze diensten wel gratis aanbieden, is daarom erg belangrijk. Het verbinden van asieladvocaten via een digitaal platform zorgt ervoor dat kennis, ervaring en inzichten op een efficiënte manier toegankelijk worden gemaakt.

Terug naar het Step Up overzicht

Wil je op de hoogte blijven van onze internationale activiteiten?

Schrijf je dan in voor onze internationale nieuwsbrief!
Ja, ik blijf graag op de hoogte