Project, 21 april 2022

Step Up project: het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor medewerkers in Spanje

‘Progestion’ staat voor Asociación para la promoción y gestión de servicios sociales generales y especializados – ‘Vereniging ter bevordering en het beheer van algemene en gespecialiseerde sociale diensten.’ Deze Spaanse NGO runt het enige centrum in Spanje voor asielzoekers met een verslaving en psychische problemen.
placeholder

Hoe werken we samen?

Samen met het Step Up Fonds heeft Progrestion een trainingsprogramma opgezet voor medewerkers. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en asielzoekers betere hulp bieden op het gebied van internationaal asielrecht, migratie, gender, interculturaliteit en psychosociale problematiek.

Wat doet Progestion?

Progestion werkt met verschillende groepen die te maken hebben met sociale uitsluiting, zoals migranten, vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, jongeren en werklozen. Zij worden ondersteund met onder meer juridische ondersteuning, psychosociale hulp, arbeidsmarktbegeleiding en huisvesting.

Achtergrond

Op psychosociaal vlak krijgen vluchtelingen te maken met allerlei zaken die invloed hebben op hun mentale gesteldheid: gedwongen afscheid van hun familie en vrienden, gevoelens van rouw en ontworteling, negatieve ervaringen tijdens hun vlucht, gebrekkige kennis van de taal of cultuur in het gastland, etc.

Daarnaast hebben ze in hun land van herkomst vaak te maken gehad met geweld, vervolging of schending van mensenrechten, en de angst dat achtergebleven familieleden nog steeds in gevaar verkeren. Al deze factoren kunnen leiden tot angststoornissen, depressie en boosheid.

 

Terug naar het Step Up overzicht

Wil je op de hoogte blijven van onze internationale activiteiten?

Schrijf je dan in voor onze internationale nieuwsbrief!
Ja, ik blijf graag op de hoogte