Samenwerken met VluchtelingenWerk

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk bouwen aan een nieuwe, zelfstandige toekomst. VluchtelingenWerk begeleidt hen daarbij, maar dat kunnen en willen we niet alleen. Ook bedrijven en werkgevers zijn hierbij nodig.
placeholder

Deel je kennis en ervaring

Beroepen en functies worden in elk land weer anders ingevuld. Het is voor vluchtelingen daarom nuttig om 'onderzoek' te doen naar wat hun beroep in Nederland inhoudt. Welke diploma's zijn er nodig? Hoe verschilt het beroep in Nederland van het land van herkomst? Om vluchtelingen voor te bereiden op die verschillen, zijn we altijd op zoek naar bedrijven, werkgevers of professionals die kun kennis willen delen. Denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek oefenen, een rondleiding geven bij je bedrijf, een snuffelstageplek of een cv-check.

Stage- of werkplek

Heb jij een stage- of werkplek beschikbaar? De kans is groot dat wij vluchtelingen kennen die graag zouden willen solliciteren! Speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers zullen de vacature van te voren samen met de vluchteling bekijken: heeft de vluchteling de juiste werkervaring en kwaliteiten? Met ons project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) bereiden we vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Klik hier om daarover meer te lezen.

Steun ons financieel 

VluchtelingenWerk is een onafhankelijke non-profit organisatie. Wij kunnen ons werk dan ook niet doen zonder de steun van particulieren en bedrijven. Bedrijven kunnen ons werk steunen door te doneren (een algemene gift of een geoormerkte donatie aan een specifiek project), maar ook bijdragen als partner in onze fondsenwerving. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een fondsenwervingstraject met werknemers en/of relaties.

Werken aan draagvlak  

Wat heb je aan veiligheid, als je vervolgens wordt buitengesloten? Daarom werkt VluchtelingenWerk hard aan het vergroten van begrip en draagvlak voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld door het verhaal van vluchtelingen te delen en ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders te faciliteren. Ook bedrijven kunnen hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door een vluchteling uit te nodigen op de werkvloer of werkgevers en samenwerkingspartners te informeren. Ook zijn er mogelijkheden om werknemers als vrijwilliger in te zetten voor diverse projecten.

Meer weten?

Lees meer over samenwerken met VluchtelingenWerk in de folder Samenwerken met bedrijven of neem contact op. 

Bedrijven over hun samenwerking met VluchtelingenWerk