Sluis: 2017 in vogelvlucht

placeholder

Monitoring verblijf (gezinshereniging) statushouders gemeente Sluis

Onze ondersteuning bij gezinshereniging is uniek.  Komen de vrijwilligers en teamleiders er op de locatie niet uit dan nemen ze contact op met de Helpdesk van het Landelijk Bureau. Die Helpdesk bestaat uit een team juristen op gebied van asiel, integratie en consulenten landeninformatie.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). Meestal is de procedure al opgestart in de Centrale Opvang, in andere gevallen moet dat na vestiging in de gemeente nog gebeuren. Wat volgt is een bureaucratisch proces in de ervaring van mensen die nog niet ingeburgerd zijn en de weg nog niet weten. VluchtelingenWerk werkt volgens een stappenplan waarin de mutaties binnen de procedure maandelijks worden verwerkt. Het vergt uiterste zorgvuldigheid en veel tijd, en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.

Al enkele jaren werken VluchtelingenWerk en gemeente Sluis samen met betrekking tot de begeleiding procedure gezinshereniging van nieuwkomers. We hebben afspraken gemaakt rondom een vraaggerichte aanpak.

In 2017 is er 1 nieuw dossier gezinshereniging gestart voor de gemeente Sluis. Tevens liepen er gedurende het hele jaar nog 7 dossiers waarvan de procedure door VluchtelingenWerk Terneuzen is opgepakt voor 1 januari 2017. Deze dossier lopen nog steeds op 1 januari 2018 i.v.m. de complexiteit van de casussen.

  • 1 nieuw dossiers gezinshereniging in 2017
  • totaal aantal dossiers: 8

Naast de begeleiding van gezinshereniging heeft VluchtelingenWerk op 14 november een thema-avond Eritrea georganiseerd. Voor deze avond zijn alle vrijwilligers en professionals in het sociale domein in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis uitgenodigd. Ruim 80 aanwezigen  van de GGD, Porthos, gemeente, inburgeringsaanbieders en middelbare scholen zijn geïnformeerd over de geschiedenis en huidige situatie van Eritrea.

Gastspreker Biniyam Andrebrhan gaf tevens uitleg over aandachtsgebieden in de begeleiding en ondersteuning van Eritrese statushouders.

VluchtelingenWerk Sluis maakt deel uit van de stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Klik op de afbeelding voor het Jaarverslag van de stichting.