Nieuws, 20 juni 2023

Ruim 39.000 handtekeningen voor een solidair Europees asielbeleid

39.105 mensen hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder de internationale petitie ‘Give solidarity a chance’ van VluchtelingenWerk Nederland. De ondertekenaars roepen politici op zich hard te maken voor een solidair en humaan Europees asielbeleid, zonder pushbacks en steeds afschrikwekkender maatregelen. De steunbetuigingen zijn vandaag, op Wereldvluchtelingendag, overhandigd aan Kamerleden van de commissie Justitie & Veiligheid.
placeholder

'Juist met het oog op de voorgenomen Europese migratiedeal is het nog belangrijker om samen de verantwoordelijkheid voor de opvang en bescherming van vluchtelingen te dragen, te zorgen voor een eerlijkere verdeling van vluchtelingen en voor humane leefomstandigheden. Nederland moet daar vol op inzetten', aldus Sander Laban van VluchtelingenWerk Nederland. 'Toon daadwerkelijke solidariteit met overbelaste lidstaten als Griekenland en Italië en committeer je aan het overnemen van vluchtelingen uit die landen. Koop je verantwoordelijkheid dus niet af met geld en personeel. Dat onderdeel van het voorgestelde EU-migratiepact moet echt van tafel.'

Gevaarlijke vluchtroutes

Gebrek aan Europese solidariteit dwingt vluchtelingen gevaarlijke vluchtroutes te nemen. Idris Gurkan is in 2017 vanwege zijn politieke overtuigingen Turkije ontvlucht en is nu junior teamleider bij VluchtelingenWerk Den Haag. 'Ik zette me onder andere in voor de rechten van Koerden, Christenen, vrouwen, LHTBI’s en andere minderheden. Ook verzette ik me tegen de terreur van IS. Ik had destijds de keuze tussen ruim 20 jaar de gevangenis in of vluchten. Ik koos dat laatste, via gevaarlijke routes over zee en land.'

Nog steeds stappen er elke dag mensen op een overvolle boot naar Griekenland, met -zoals we onlangs nog hebben kunnen zien- soms rampzalige gevolgen. Wie wel veilig Europa bereikt, komt daar vervolgens terecht in onmenselijke opvangomstandigheden. Doorreizen kan alleen via illegale smokkelroutes. 'Ik kwam uiteindelijk in een overvolle vrachtwagen aan in Nederland, waar mijn broer al woonde. Die gevaarlijke reis was niet nodig geweest als Europese landen beter zouden samenwerken en zouden kijken welk land een vluchteling het beste kan opvangen.'

placeholder

Vuist richting Europa

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat bij een eerlijke verdeling per land niet alleen gekeken moet worden naar harde criteria als BNP en bevolkingsaantal, maar ook naar bijvoorbeeld familiebanden zoals bij Idris. 'Dat bevordert de integratie, en ontlast landen aan de grenzen van Europa,' aldus Laban. 'Dat element zou terug moeten komen in het EU-voorstel.'

De komende tijd blijft VluchtelingenWerk Nederland zich samen met collega-organisaties in 11 andere Europese landen inzetten voor een solidair en menselijk Europees asielbeleid. Ook in andere landen zullen vluchtelingenorganisaties hun eigen nationale politici daarop aanspreken. Laban en Gurkan zijn ondertussen blij dat al 40.000 mensen hun solidariteitsboodschap delen. 'Als je de huidige discussies volgt, denk je soms dat iedereen negatief tegenover vluchtelingen en asielzoekers staat. Dat is gelukkig niet zo, blijkt uit onderzoeken. Ook in ons dagelijks werk zien wij veel solidariteit met mensen die hier bescherming zoeken.'

Tweede kans

Idris is nu zes jaar in Nederland en voelt zich hier thuis. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit aangevraagd en wacht op de officiële ceremonie waarbij hij zijn Nederlandse paspoort krijgt. 'Ik wil mensen meegeven dat het iedereen kan gebeuren dat je je land moet ontvluchten. Als je leven gevaar loopt omdat je je verzet tegen extremisme, ga je op zoek naar veiligheid. Ik heb nooit spijt gehad van mijn acties; de dingen die ik samen met vrienden heb gedaan waren mooie dingen. En ik heb het niet alleen voor mijn eigen volk gedaan, maar voor de hele wereld.'

'Ieder mens verdient net als ik een tweede kans. En vergeet niet dat veel vluchtelingen en asielzoekers goede dingen meebrengen naar hun nieuwe thuisland. Zij kunnen echt iets toevoegen aan een samenleving. Ook ik doe mijn best om bij te dragen aan een beter Nederland en een betere wereld.'

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee