Spel aan Huis

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland wil graag de ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen vergroten. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert daarom in verschillende gemeenten het Spel-aan-Huis Project uit, gefinancierd door het Oranje Fonds.
placeholder

Binnen dit project wordt opvoedingsondersteuning geboden in de vorm van spelbegeleiding aan vluchtelingengezinnen met kinderen tussen de 1 en 6 jaar. Deze extra aandacht is nodig omdat de leefomstandigheden in Nederland dermate verschillen met die in de herkomstlanden als; Afghanistan, Sierra Leone of Somalië, dat de dagelijkse zorg voor de kinderen voor ouders vaak moeilijk is. Vluchtelingouders worden vaak erg in beslag genomen door het verwerken van ervaringen uit eigen land, hun vlucht en vooral ook de inburgering in een voor hen onbekend land, met een onbekende taal en cultuur. Dat veroorzaakt veel spanning in gezinnen, die vaak nog wordt vergroot door onzekerheid over permanent uiteindelijke verblijfsrecht in Nederland. Door deze spanningen raakt het belang van het kind soms op de achtergrond.

Het Spel-aan-Huis Project biedt vluchtelingen een kans om in hun eigen huis kennis te maken met spelmaterialen, verschillende manieren van spel, maar ook met de manier van opvoeden in Nederland. De ouders krijgen de kans om de zorg rondom de opvoeding te delen en is er aandacht voor taalontwikkeling. Daarnaast moet het vooral ontspanning brengen voor ouders en kinderen.
Een spelleider bezoekt het gezin gedurende een schooljaar (+/- 10 maanden) eenmaal per week met speelmateriaal aan huis en organiseert en begeleidt aan de hand van een persoonlijk speelplan activiteiten met ouder en kind. Dit met als doel ontwikkelingsachterstanden bij vluchtelingkinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar te voorkomen of te verkleinen en zo een goede aansluiting te maken op de basisschool.

De spelleider besteedt veel aandacht aan het Nederlandse schoolsysteem, probeert de ouders te stimuleren hun kinderen op te geven voor peuterspeelzaal en bibliotheek. Zij brengt de gezinnen in contact met reguliere instantie op het gebied van opvoedingsondersteuning. Spelleiders zijn meestal HBO stagiaires pedagogiek, maar kunnen ook ervaren vrijwilligers zijn met kennis en interesse in het onderdeel opvoeding en de ontwikkeling van vluchtelingkinderen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt  door: