Stageplek voor NT2 docenten-in-opleiding

Taalcentrum Vlaardingen is ook geschikt als stageplek voor NT2 docenten-in-opleiding. We zorgen voor professionele begeleiding door een gecertificeerde NT2 docent. We hebben alle ingrediënten in huis om te voldoen aan de stage eisen: een NT2-doelgroep, diverse moderne NT2-methodes, de mogelijkheid om lessen op verschillende niveaus te bieden en het observeren van de lessen door een ervaren gecertificeerde NT2-docent. Vijf stagiairs hebben inmiddels hun stage in het taalcentrum met succes afgerond.