, 12 februari 2018

Tien punten voor de landelijke verkiezingen van 2017

Mensen die vervolging, onderdrukking en oorlog ontvluchten, hebben recht op bescherming. Dit is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en internationale mensenrechtenverdragen. Bescherming van vluchtelingen betekent dat zij asiel kunnen aanvragen, dat zij niet worden teruggestuurd naar een onveilig land, dat zij de rechten krijgen om zo snel mogelijk een volwaardig burger te kunnen zijn en de kans krijgen om een nieuw bestaan op te bouwen in het nieuwe land. Nederland heeft deze verdragen ondertekend en heeft dus als taak deze mensenrechten te bewaken en respecteren.

VluchtelingenWerk Nederland roept de politiek met de onderstaande tien punten op om vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nodig hebben en een vluchtelingenbeleid te voeren dat gebaseerd is op het Vluchtelingenverdrag en internationale mensenrechtenverdragen.