Training en cursussen

VluchtelingenWerk is een organisatie met maar liefst 40 jaar ervaring in het begeleiden van en werken met vluchtelingen. Wij werken met 12.500 vrijwilligers, die we middels trainingen en cursussen helpen met hun rol als begeleider. Of het nu is als taalcoach, als juridisch begeleider of maatschappelijk werker of een andere rol, wij helpen hen zichzelf beter te equiperen voor het werk dat ze voor onze vereniging verrichten.
placeholder

Als vrijwilliger van de VluchtelingenWerk Zuid-Nederland word je getraind en d.m.v. een tweedaagse basiscursus. De tweedaagse basiscursus is verplicht voor alle beroepskrachten en vrijwilligers van VluchtelingenWerk, behalve voor taalcoaches en klassenassistenten. Zij volgen de eendaagse basiscursus en een eendaagse training voor taalcoaches en klassenassistenten.

Naast het verplichte tweedaagse aanbod worden binnen VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ook andere cursussen en trainingen gegeven. Ze bieden aan vrijwilligers en stagiaires de gelegenheid om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken, stil te staan bij de houdingsaspecten die belangrijk zijn voor dit werk en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ze zijn ook bedoeld om het netwerk uit te breiden en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van de individuele vrijwilligers, medewerkers en stagiaires die binnen VluchtelingenWerk verschillende taken uitvoeren. Naast het regionale aanbod zijn er ook landelijke cursussen en trainingen, zoals de landendagen.

Kortom: genoeg mooie kansen om je verder te ontwikkelen!