Vacature, 22 februari 2022

Stage afdeling Arbeidsparticipatie Midden-Limburg

Vluchtelingen willen niets liever dan aan de slag gaan. De stap van inburgering naar de arbeidsmarkt kan echter groot zijn. Veel vluchtelingen missen een netwerk. Onze arbeidscoaches en stagiaires begeleiden vluchtelingen hierin. Maak jij het verschil?

Wat doet Arbeidsparticipatie?
Wij begeleiden vluchtelingen en nieuwkomers die de inburgeringscursus hebben gevolgd naar vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats, een opleiding of een baan. We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënt en in overleg met de uitkerende instantie wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast geven wij ook workshops aan onze cliënten om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken.
In deze workshops  maken ze kennis met de gebruiken en gewoonten van Nederland.  Worden ze bewust gemaakt van hun eigen kracht, proberen we hun zelfvertrouwen te vergroten, drijfveren en motivatie vorm te geven, talenten en sociaal netwerk in kaart te brengen en in te zetten. Hun zelfredzaamheid te bevorderen en hun te laten participeren in de maatschappij.

Wat zijn de taken van een stagiair(e)?
Een stagiaire kan bij ons individueel of groepsgewijs activiteiten verrichten voor onze cliënten. Individueel betekent dit het exploreren van de mogelijkheden en belemmeringen bij de cliënt, het opstellen en uitvoeren van het traject en het rapporteren in het cliëntvolgsysteem. Groepsgewijs betekent dit dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld trainingen te geven. Je bent verantwoordelijk van het begin tot het moment dat de cliënt voor langere tijd aan het werk is.                               

Voorbeelden van taken zijn o.a.:
 •    Het voeren en uitwerken van een intake.
 •    Het geven van informatie (informatiebijeenkomsten organiseren).
 •    Het voeren van begeleidingsgesprekken (coachen van de cliënt).
 •    Ondersteunen bij opbouw van een sociaal netwerk voor de client, wegwijs maken.
 •    Samen met de cliënt kwaliteiten/ competenties en belemmeringen in kaart brengen en uitzoeken welke richting passend is voor client, vervolgens doelen stellen. Cliënt ondersteunen bij maken van persoonlijk plan van aanpak.
 •    Het opstellen van een CV met de cliënt, sollicitatiegesprekken oefenen.
 •    Het contact leggen met externe organisaties.
 •    Het zoeken naar vrijwilligerswerk, stageplekken en werkplekken.
 •    De begeleiding bij studiekeuze.
 •    Het voeren van evaluatiegesprekken met cliënt en werkgever (onder begeleiding).
 •    Ondersteunen bij de Vrouwen Empowerment training.

Wat vragen wij van de stagiair(e)?
 •    Je bent als derdejaars of vierdejaars student bezig aan een HBO-studie Toegepaste Psychologie, HRM of Social work (bij voorkeur voor 4 dagen per week beschikbaar)
 •    Je hebt goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, een behoorlijke mate van zelfstandigheid en daarnaast het vermogen om samen te werken.
 •    De voorkeur gaat uit naar een stagiaire die een jaar stage kan lopen.
 •    Belangstelling voor onze doelgroep.

Wat biedt VluchtelingenWerk?
Je loopt stage bij Vluchtelingenwerk Nederland waarbij je begeleid wordt door een professionele collega en deel kunt nemen aan interne trainingen. Je krijgt de mogelijkheid om te leren en direct aan de slag te gaan in de praktijk. Genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
 •    Parttime uren en dagen: in overleg
 •    Verwachte startdatum: 01-09-2022 (graag reageren op korte termijn)
 •    Periode: 12 maanden
 •    Locatie: Roermond en eventueel ook andere locaties
 •    Deadline: 18 maart

Ervaring van huidige en vorige stagiaires:
‘’Ik ervaar de stage als een drukke, chaotische maar erg leerzame stage waar je al snel taken en verantwoordelijkheden kunt oppakken en kunt groeien als professional’’
‘’Wat ik vooral leuk vind hier, is dat ik heel veel mag doen. (Onder toezicht van Teamleider of ervaren AP-coach) Niet alleen maar meekijken, maar ook echt zelf aanpakken en samen met cliënten uitzoeken wat voor hun het beste pad is. Soms kan het lastig zijn om een doel te bereiken, omdat je met veel verschillende instanties en obstakels te maken krijgt. De uitdaging is om toch de beste oplossing te vinden en de cliënt gemotiveerd weten te houden’’

Momenteel zijn wij bezig met o.a. onderstaande projecten:
•    Vrouwen Empowerment project

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in een stage in de regio Midden-Limburg?                Stuur dan je CV en motivatie naar (teamleider AP Midden Limburg),  asmeets@vluchtelinegnwerk.nl

We zien je aanmelding graag verschijnen!