Vacature, 9 november 2022

Juridisch begeleider AZC Wageningen (Vrijwilliger), Locatie Keijenbergseweg

Op het AZC aan de Keijenbergseweg 10 in Wageningen woont een diverse groep aan mensen. Niet alleen qua nationaliteit, cultuur, leeftijd en sociaal maatschappelijke achtergrond, maar ook qua duur van verblijf in Nederland. Sommige bewoners zijn hier nog niet zo lang en zijn in afwachting van hun asielprocedure, anderen verblijven al jaren op het AZC en zijn bijna uitgeprocedeerd. Ook is er een groep bewoners met een asielvergunning die in afwachting is van een woning.

Wat ga je doen?

Voorlichting en voorbereiding op de asielprocedure

Bewoners die de asielprocedure nog moeten doorlopen licht je voor over het verloop van de asielprocedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook bereid je hen zo goed mogelijk voor op het gesprek met de IND, o.a. door samen met betrokkene het vluchtverhaal in kaart te brengen en te adviseren over het verzamelen van documenten die het asielverzoek kunnen onderbouwen.

Ondersteuning bij gezinshereniging

Als bewoners een asielvergunning hebben gekregen mogen ze hereniging aanvragen met hun gezin. Als juridisch begeleider help je mensen bij het indienen van deze aanvraag bij de IND. Werkzaamheden bestaan o.a. uit informatie geven over de procedure, het verzamelen van noodzakelijke informatie en documenten, het invullen van de gezinsherenigingsformulieren, contact met de IND, ambassades, advocaten, etc.

Begeleiding van bewoners die geen asielvergunning krijgen

Als bewoners geen asielvergunning krijgen en hun advocaat in beroep gaat, kun je in overleg met betrokkene en advocaat het asieldossier doornemen en kijken of er nog mogelijkheden zijn om documenten te verkrijgen ter onderbouwing van het asielverzoek. Als bewoners uitgeprocedeerd dreigen te raken, ga je in gesprek over hun toekomstplannen en mogelijkheden voor terugkeer naar het land van herkomst.

Wat vragen wij ?

Je hoeft geen juridische achtergrond te hebben. Wel is het belangrijk dat je goed Nederlands spreekt, dat je over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikt en een hbo werk- en denkniveau. Een betrokken en nuchtere houding is belangrijk. In eerste instantie loop je een periode mee met ervaren vrijwilligers en volg je verschillende trainingen om belangrijke kennis en vaardigheden op te doen die voor dit werk nodig zijn.

Wat levert het je op?

Als vrijwilliger raak je zo op unieke wijze betrokken bij asielzoekers en vluchtelingen tijdens hun eerste periode in Nederland. Je leert veel over andere culturen en redenen waarom mensen naar Nederland vluchten. Je speelt een belangrijke rol in het begrijpelijk maken van juridische procedures en een luisterend oor te bieden in een periode die door veel bewoners van het AZC als stressvol en onzeker wordt ervaren.

Interesse?

Neem dan contact op met de teamleider Henneleen Koppe, tel 0317-410190, of stuur een email naar: azcwageningen@vluchtelingenwerk.nl