Vacature, 21 maart 2022

Juridische begeleider AC Schiphol (vrijwillig)

Op aanmeldcentrum AC Schiphol, gehuisvest in het gesloten Justitieel Complex Schiphol, verblijven asielzoekers die, of aan de grens of in vreemdelingenbewaring, een vrijheidsontnemende maatregel hebben opgelegd gekregen en doorlopen daar de grens- c.q. asielprocedure. VluchtelingenWerk biedt 7 dagen in de week sociaal-juridische ondersteuning aan deze groep asielzoekers met een team van vrijwilligers. In het AC beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de asielverzoeken aan de hand van onder andere het afnemen van gehoren.

Taken 

Voorlichting
VluchtelingenWerk geeft voorlichting over en bereidt asielzoekers voor op de asielprocedure. Aansluitend wordt er een zgn. vluchtverhaalanalyse (VVA) gemaakt.

Bijwonen gehoren
Op grond van indicaties kan VluchtelingenWerk asielzoekers begeleiden in de gehoren van de IND. Naast een letterlijk verslag van het gehoor wordt ook een verslag gemaakt van de houding van de ambtenaar en de tolk, de sfeer en hoe het met de asielzoeker gaat. Het verslag gaat naar de advocaat en kan eventueel als een processtuk gebruikt worden tijdens een rechtszitting.

Individuele procesbegeleiding
VluchtelingenWerk helpt bij vragen van asielzoekers en assisteert bij het verkrijgen van documenten die hun asielverhaal kunnen ondersteunen.

Belangenbehartiging
VluchtelingenWerk monitort en geeft knelpunten en signalen door op het gebied van medische gesteldheid, de verblijfsomstandigheden en het verloop van de asielprocedure.

Wij vragen

  • Minimaal HBO werk en denk niveau
  • Affiniteit met de doelgroep van asielzoekers
  • Goede sociale vaardigheden en een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift
  • Minimale beschikbaarheid van 1 jaar van minimaal 1 dag per week en minimaal 1 dag per maand in het weekend

Wij bieden

Betekenisvol vrijwilligerswerk met begeleiding op de werkplek, een prettige werksfeer, cursussen en trainingen, reis- en onkostenvergoeding.

Interesse

Is dit op jouw lijf geschreven mail dan naar teamleidersschiphol@vluchtelingenwerk.nl of bel 088-0754195.

Adres
VluchtelingenWerk AC Schiphol (Justitieel Complex)
Duizendbladweg 100
1117 VA Badhoevedorp