Vacature, 11 april 2022

Taal- en netwerkcoaches Den Haag (vrijwillig)

Wekelijks krijgt VluchtelingenWerk Den Haag aanmeldingen van vluchtelingen die iemand zoeken om de Nederlandse taal mee te oefenen. Deze vluchtelingen hebben verschillende taalniveaus en achtergronden. Zij zijn gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren en deel te nemen aan de samenleving, maar hebben weinig tot geen Nederlandse contacten die hen daarbij kunnen helpen. Taallessen volgen alleen is vaak niet voldoende. Zeker niet nu die grotendeels online worden gegeven. Er moet ook gelegenheid zijn de taal te oefenen en in de praktijk leren te gebruiken. En daarnaast is het van belang dat een vluchteling andere Nederlandstale contact opbouwt. Taal-en netwerkcoach bieden deze mogelijkheid.

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor vluchtelingen die zelf aangeven behoefte te hebben aan (extra) individuele ondersteuning bij het oefenen van Nederlands. Motivatie is een vereiste. We toetsen dat zo goed als mogelijk tijdens de aanmelding en het intake gesprek. Een taalmaatje is dus geen verplichting voor de cliënt. De begeleiding richt zich vooral op verbetering van de spreekvaardigheid, uitbreiding van de woordenschat en het vergroten van het (Nederlandstalig) netwerk. Tijdens het intakegesprek wordt een eerste inschatting van het niveau gemaakt en wordt samen met de cliënt een aantal doelen vastgesteld. De doelgroep bestaat uit zowel statushouders die net in Den Haag zijn gevestigd als statushouders die hier al lang(er) wonen. Het opleidingsniveau varieert van laag tot hoog opgeleid.

Wat ga je doen als taal- en netwerkcoach?

Je spreekt eens per week anderhalf uur af met je taalmaatje voor minimaal een half jaar, en bij voorkeur een jaar. Je bent een aanvulling op taallessen die op school worden gevolgd. Zolang de bibliotheek gesloten is vinden afspraken buiten plaats, of middels video-bellen.

 • Je gaat samen met je taalmaatje werken aan het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Op het gebied van taal werk je tijdens het traject je voornamelijk met je taalmaatje aan de spreekvaardigheid. Het doel is dat je taalmaatje zich beter durft uit te drukken in de Nederlandse taal. Hoe meer zelfvertrouwen iemand opbouwt in zijn/haar taalgebruik hoe minder hoog de drempel ligt om nieuwe contacten te leggen. De basis voor je taalcoaching is in de meeste gevallen het boek van de inburgeringsopleiding
 • Je gaat samen met je taalmaatje in kaart brengen hoe je een sociaal netwerk op kan bouwen. Jullie onderzoeken samen welke laagdrempelige activiteiten er te doen zijn in de wijk (of Den Haag breed) en welk bestaand verenigingsleven past bij de hobby’s die iemand heeft. VluchtelingenWerk geeft je voorafgaand aan de koppeling met je taal-en netwerkmaatje een handout mee met nuttige adressen in de wijk
 • Je gaat samen met je taalmaatje de eerste stappen voorbereiden en zetten richting de gevonden aanknopingspunten.

Op die manier verkennen jullie samen de wijk en de stad. Je moedigt je taalmaatje aan om zelf contact te leggen en ondersteunt eventueel bij de eerste stappen. Dit doe je door bijvoorbeeld door:

 • samen een mail te sturen aan- of te bellen naar een sportvereniging met de vraag om een keer mee te mogen trainen en een contactpersoon af te spreken die jouw taalmaatje welkom heet
 • samen een bezoek te brengen aan het wijkcentrum om te vragen naar het aanbod, of samen dit bezoek voor te bespreken en te oefenen
 • samen naar een activiteit te gaan en daar nieuwe contacten te leggen (een open dag, een bazaar, een evenement, een rondleiding)
 • een rollenspel te oefenen waarin je kennismakingsgesprekken oefent.

Goede match

Om een taalkoppel succesvol samen te laten werken, is het belangrijk dat het klikt tussen de vluchteling en de taal- en netwerkcoach. Tijdens je online-intake gesprek vragen we o.a. naar je beschikbaarheid en je voorkeur voor taalniveau van de cliënt en je hobby’s en interesses. Op basis hiervan proberen we een goede en leuke match te vinden. Het kennismakingsgesprek met de cliënt vindt op kantoor plaats waarin er afspraken worden gemaakt over de verdere invulling van het traject. Verder bepalen taalcoach en cliënt samen hoe wordt gecommuniceerd in het geval van (onverwachte) verhindering. Ook wordt er een locatie afgesproken waar de eerste afspraak plaatsvindt. De locatie voor vervolgafspraken kunnen in onderling overleg worden afgestemd.

Vervolg

Minimaal één keer in de zes maanden wordt met beide contact gezocht over de voortgang en ervaringen. Wij zijn telefonisch en per mail vier dagen per week bereikbaar voor vragen. Aan het einde van de periode wordt, op basis van de geformuleerde doelen, de voortgang geëvalueerd.

VluchtelingenWerk biedt:

 • Een taalcoachtraining
 • Toegang tot Intranet van VluchtelingenWerk
 • Basiscursus VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk vraagt:

 • Deelname aan de taalcoachtraining
 • Inzet van 1.5 uur per week gedurende minimaal een half jaar, voorkeur voor een jaar.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): deze wordt vanuit VluchtelingenWerk aangevraagd

Interesse?

Stuur dan een mail met je motivatie en CV of gewoon om meer informatie te vragen naar naar vrijwilligersdenhaag@vluchtelingenwerk.nl