Vacature, 7 oktober 2020

Vacature Maatschappelijk begeleider in de gemeente Midden-Drenthe

Je begeleidt en coacht vluchtelingen en andere nieuwkomers met de bedoeling dat zij zich in de samenleving thuis gaan voelen. Coaching bij het invullen van formulieren tot het begeleiden van een vluchteling naar instanties
Jij beschikt over
 • affiniteit met de doelgroep.
 • kennis van de (lokale) maatschappelijke en sociale kaart van Nederland of bent bereid dit te leren.
 • je bent een zelfstandig organisator, die in staat is de Coördinator Integratie te ondersteunen.
 • je houdt  van samenwerken, kan motiveren, inspireren en weet mensen met elkaar te verbinden.
 • je kan systematisch werken en  bezit mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • je vindt de weg op internet en kan werken met Office of bent bereid dit te leren.
 • je bent in staat om met digitale systemen te werken of dit te leren.
 • je bent bereid tot deelname aan het interne scholingsprogramma.
Wij bieden jou
 • Datum indiensttreding is: zsm
 • Het is een vrijwillige functie waarbij eventuele reiskosten ov worden vergoed.
 • De werktijden zijn in overleg.

Informatie en reactie
Schriftelijke reacties naar: Liuba Miasnikova, Teamleider VluchtelingenWerk Noord-Nederland in de gemeente Midden- Drenthe via lmiasnikova@vluchtelingenwerk.nl

Over VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving of veilige terugkeer naar land van herkomst. In tal van internationale verdragen zijn mensenrechten vastgelegd die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Hieronder valt preventie van terugkeer van asielzoekers die te vrezen hebben voor vervolging of onmenselijke behandeling (non-refoulement beginsel). VluchtelingenWerk Noord-Nederland is als onderdeel van VluchtelingenWerk Nederland een professionele vrijwilligersorganisatie met ongeveer 150 betaalde krachten en 2000 stagiair(e)s en vrijwilligers.