Vacature, 14 maart 2022

Vrijwilligersfuncties in Apeldoorn

Aan de slag bij VluchtelingenWerk

In Apeldoorn hebben wij verschillende vrijwilligersfuncties: in het decentrale kantoor in de stad, in het AZC, voor inburgering en voor projecten. Klik hieronder voor een overzicht.


Centrale Opvang (AZC) Apeldoorn

Juridisch begeleider
In centrale opvanglocaties geven vrijwilligers informatie over de asielprocedure en bieden ze ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Kantoor VluchtelingenWerk in  Apeldoorn

Juridisch begeleider (momenteel vervuld)
Ook als statushouders een verblijfsvergunning hebben en in de gemeente wone, hebben ze juridische begeleiding nodig. Denk bijvoorbeeld aan de gezinshereniging, of de vluchtverhaalanalyse. Tijdsbesteding 1 a 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Maatschappelijk begeleider
Als maatschappelijk begeleider begeleid je cliënten in de eerste periode. Je biedt praktische ondersteuning bij huisvesting, financiën en gezondheidszorg. Voor deze locatie zijn we specifiek op zoek naar mensen die het leuk vinden om met jongeren te werken Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature. 

Participatiecoach voor cultuurverbinders
Als participatiecoach begeleid je statushouders die een werkervaringsplek hebben in het sociaal domein. Als buddy sta je naast hen in dit traject en help je hen op de Nederlandse werkvloer én met hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Lees meer over deze vacature.

Spreekuurmedewerker (momenteel vervuld)
Vluchtelingen die al langer in een gemeente wonen kunnen langskomen op het informatie- en adviespunt (spreekuur) van VluchtelingenWerk. Als vrijwilliger beantwoord je de vragen van vluchtelingen die het spreekuur bezoeken. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week.Lees hier meer over de vacature.

Baliemedewerker (momenteel vervuld)
Je zorgt als vrijwilliger ervoor dat cliënten en overige bezoekers te woord worden gestaan en goed worden ontvangen. Daarnaast verricht je licht administratieve werkzaamheden. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week op de maandag- en woensdagochtend. Lees hier meer over de vacature.

Administratief vrijwilliger (momenteel vervuld)
Je bent als vrijwilliger medeverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van cliënt- en vrijwilligersgegevens van de locatie. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week. Lees meer over deze vacature.

Voorlichter Inburgering (deze vacature is momenteel vervuld)
Vluchtelingen  volgen van een (verplichte) inburgeringscursus. Er zijn meerdere aanbieders van deze inburgeringscursussen. Het is belangrijk dat vluchtelingen goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden en aanbieders zodat zij de voor hen meest passende cursus kiezen.
Lees meer over deze vacature.

Inburgering
Vluchtelingen en migranten leren de Nederlandse taal door het volgen van een inburgeringscursus. Ook leren ze daar meer over regels en gebruiken in Nederland. VluchtelingenWerk is een van de aanbieders van inburgeringscursussen. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol.

Klassenassistent  (deze vacature is momenteel vervuld)
Als klassenassistent ondersteun je een NT2-docent tijdens de les. Je begeleidt (groepjes) cursisten onder supervisie van de docent. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week. Lees meer over deze vacature.

Taalcoach (deze vacature is momenteel vervuld)
Als taalcoach bied je individuele taalondersteuning aan één of meerdere inburgeraars. Centraal staat het vergroten van de taalkennis en het doorbreken van angst om de Nederlandse taal te spreken. Tijdsbesteding: 2 uur per week. Lees meer over deze vacature.

Projecten

Voorlichter – project Bekend maakt Bemind (op dit moment zijn we met name op zoek naar voorlichters met een vluchtelingachtergrond)
Met het project 'Bekend maakt Bemind' wil VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project wordt door teams voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij organisaties. Voorlichtingsteams bestaan uit twee vrijwilligers, waarvan één met een vluchtelingachtergrond. Tijdsinvestering: ongeveer 1 dagdeel per week, flexibel in te zetten.
Lees meer over deze vacature.

Jongerenprogramma - Wake up your Mind
Elke vier maanden start er een jongerenprogramma voor jongeren tussen 17 en 27 jaar. Zowel voor jongeren die hier geboren zijn als voor jongeren die hierheen gevlucht zijn. Lees hier meer over.