Vacature, 22 maart 2022

Vrijwilligersfuncties in Nijmegen

Aan de slag voor vluchtelingen

In Nijmegen hebben wij verschillende vrijwilligersfuncties, in het decentrale kantoor in de stad, in het AZC, in de noodopvang voor uitgeprocedeerden en voor projecten. Klik hieronder voor het overzicht.

Vrijwilligerswerk op het AZC Nijmegen

Juridisch begeleider op  AZC Nijmegen
In centrale opvanglocaties geven vrijwilligers informatie over de asielprocedure en bieden ze ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken. Tijdsbesteding: 1 of 2 dagen per week van 9.30-16.30 uur (dinsdag of donderdag)
Let op: Reageren kan door een email te sturen naar azcnijmegen@vluchtelingenwerk.nl  Lees hier meer over deze vacature.

Medewerker project Noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als medewerker bij dit project  bied je uitgeprocedeerde asielzoekers begeleiding en ondersteuning bij het vinden van een perspectief in Nederland of bij terugkeer. Het spreekuur is op dinsdagochtend. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.


Vrijwilligerswerk op het kantoor in Nijmegen

In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben zich na een periode van onzekerheid in een stad of dorp mogen vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen deze statushouders in het proces naar zelfredzaamheid.

Maatschappelijk begeleider
Als maatschappelijk begeleider begeleid je cliënten in de eerste periode. Je biedt praktische ondersteuning bij huisvesting, financiën en gezondheidszorg. Tijdsbesteding: minimaal 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Begeleider huisvesting
Als begeleider huisvesting ondersteun je cliënten rondom de verhuizing vanuit een asielzoekerscentrum naar eigen woonruimte in de gemeente. Je helpt de cliënt gedurende één of twee dagdelen met het regelen en afronden van de basiszaken rondom de huisvesting, opdat hij/zij zelfstandig kan wonen. Minimaal 1 dagdeel per week. Lees meer over de vacature.

Spreekuurmedewerker
Vluchtelingen die al langer in een gemeente wonen kunnen op maandag- en donderdagmiddag en woensdagochtend langskomen op het informatie- en adviespunt (spreekuur) van VluchtelingenWerk. Als vrijwilliger beantwoord je de vragen van vluchtelingen die het spreekuur bezoeken. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees hier meer over de vacature.

Juridisch begeleider
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden informatie en ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken, waaronder de procedure voor gezinshereniging. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Baliemedewerker  (deze vacature is op dit moment vervuld)
Je zorgt als vrijwilliger ervoor dat cliënten en overige bezoekers te woord worden gestaan en goed worden ontvangen. Daarnaast verricht je licht administratieve werkzaamheden. We zoeken nu iemand die op dinsdag beschikbaar is.  Lees meer over deze vacature.

Administratief vrijwilliger (deze vacature is op dit moment vervuld)
Je bent als vrijwilliger medeverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van cliënt- en vrijwilligersgegevens van de locatie. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Tolk Tigrinya-Nederlands
Als tolk ondersteun je de vrijwilliger of medewerker van VluchtelingenWerk in gesprekken met cliënten. Je vertaalt gesprekken tussen begeleider en cliënten.
Lees hier meer over deze vacature.

Tolk Arabisch-Nederlands (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als tolk ondersteun je de vrijwilliger of medewerker van VluchtelingenWerk in gesprekken met cliënten. Je vertaalt gesprekken tussen begeleider en cliënten.
Lees meer over deze vacature.

Tolk Koerdisch-Nederlands (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als tolk ondersteun je de vrijwilliger of medewerker van VluchtelingenWerk in gesprekken met cliënten. Je vertaalt gesprekken tussen begeleider en cliënten.
De werkzaamheden en voorwaarden zijn hetzelfde als van tolk Arabisch-Nederlands (zie hierboven).
Interesse? Stuur een mail naar nijmegen@vluchtelingenwerk.nl

Projecten

Voorlichter – project Bekend maakt Bemind (op dit moment zijn we alleen op zoek naar voorlichters met een vluchtelingachtergrond)
Met het project 'Bekend maakt Bemind' wil VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project wordt door teams voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij organisaties. Voorlichtingsteams bestaan uit twee vrijwilligers, waarvan één met een vluchtelingachtergrond. Momenteel is er enkel ruimte voor kandidaten met een vluchtelingachtergrond. Tijdsinvestering: ongeveer 1 dagdeel per week, flexibel in te zetten. Lees meer over deze vacature.