Vacature, 22 maart 2022

vrijwilligersfuncties in Rheden

Aan de slag voor vluchtelingen

In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze mensen hebben zich na een periode van onzekerheid in een stad of dorp mogen vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk ondersteunen hen in het proces naar zelfredzaamheid.

Vluchtverhaalanalyse (deze vacature is op dit moment vervuld)
In deze juridische functie analyseer je de vluchtverhalen van de asielzoekers. Je brengt zo  gedetailleerd mogelijk de hoofdzaken van het vluchtrelaas in kaart. Tijdsbesteding: 1 of 2 dagen per  week. Lees meer over deze vacature.

Trajectregisseur (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als trajectregisseur ondersteun je vluchtelingen met een verblijfsstatus die zelfstandig in een gemeente wonen.  Je werkt samen met de maatschappelijke begeleiders toe naar zelfredzaamheid van de cliënt. Je taken bestaan onder andere uit het in beeld brengen van interesses en capaciteiten van de cliënt. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Assistent Systeembeheerder (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als assistent systeembeheerder biedt je ondersteuning aan ons ICT/AOI-afdeling op diverse locaties binnen Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Leer meer over deze vacature.

Voorlichter Inburgering (deze vacature is op dit moment vervuld)
Vluchtelingen  volgen van een (verplichte) inburgeringscursus. Er zijn meerdere aanbieders van deze inburgeringscursussen. Het is belangrijk dat vluchtelingen goed geïnformeerd worden over de verschillende mogelijkheden en aanbieders zodat zij de voor hen meest passende cursus kiezen. Lees meer over deze vacature.

Maatschappelijk begeleider (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als maatschappelijk begeleider maak je cliënten wegwijs in de buurt en regel je zaken als uitkeringen, verzekeringen, huis- en tandarts en onderwijs. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Begeleider Huisvesting (deze vacature is op dit moment vervuld)
Je ondersteunt cliënten in de periode rondom verhuizing vanuit het AZC naar een eigen woning in de gemeente. Je zorgt ervoor dat basiszaken rondom de huisvesting zijn afgerond. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week.
Lees meer over deze vacature.

Spreekuurmedewerker (deze vacature is op dit moment vervuld)
Vluchtelingen die al langer in de gemeente wonen kunnen langskomen op het informatie- en adviespunt (spreekuur) van VluchtelingenWerk. Als vrijwilliger beantwoord je de vragen van vluchtelingen die het spreekuur bezoeken. Tijdsbesteding: 1 dagdeel, op woensdagmiddag. Lees meer over deze vacature.

Juridisch begeleider (deze vacature is op dit moment vervuld)
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden informatie en ondersteuning aan vluchtelingen bij juridische (asielgerelateerde) zaken, waaronder de procedure voor gezinshereniging. Tijdsbesteding: 2 dagdelen per week. Lees meer over deze vacature.

Administratief vrijwilliger (deze vacature is op dit moment vervuld)
Je bent als vrijwilliger medeverantwoordelijk voor de administratieve verwerking van cliënt- en vrijwilligersgegevens van de locatie. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per week. Je zult (deels) werkzaam zijn voor inburgering. Lees meer over deze vacature.

Taalmaatje (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als taalmaatje bied je mensen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn extra ondersteuning. Het leren van de Nederlandse taal staat hierbij centraal. Het gaat hierbij zowel om vluchtelingen die aan het inburgeren zijn, maar ook andere vluchtelingen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Tijdsbesteding: 2 uur per week. Lees meer over deze vacature.

Projecten

Budgetcoach (deze vacature is op dit moment vervuld)
Als budgetcoach begeleid je vluchtelingen naar financiële zelfredzaamheid. Je biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van financiële vaardigheden. Tijdsbesteding: Enkele uren per week. Lees meer over deze vacature.

Voorlichter – project Bekend maakt Bemind (deze vacature is op dit moment vervuld)
Met het project 'Bekend maakt Bemind' wil VluchtelingenWerk het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project wordt door teams voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij organisaties. Voorlichtingsteams bestaan uit twee vrijwilligers, waarvan één met een vluchtelingachtergrond. Tijdsinvestering: ongeveer 1 dagdeel per week, flexibel in te zetten. Lees meer over deze vacature.