, 12 februari 2018

Van inburgering naar participatie

Vluchtelingen willen het liefst zo snel mogelijk aan het werk. Gemeenten moeten daarom samen met werkgevers zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen aan de slag te helpen. Dit kan ook door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te stimuleren. Ook VluchtelingenWerk kan daar een rol in spelen.

¨Na de asielprocedure, een uitkering en de inburgeringscursus, wil ik iets terugdoen. Ik wil Nederlander worden en een goede man zijn. Ik wil werken!¨

- Samer Odesho (38) uit Irak

 

Oog voor specifieke positie en capaciteiten


Vluchtelingen zijn uiterst gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen het liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot. Een inburgeringsdiploma geeft geen toegang tot een vervolgstudie en blijkt op de arbeidsmarkt van weinig betekenis. Werkgevers willen erkende Nederlandse diploma’s of werkervaring zien. Om te slagen op de Nederlandse arbeidsmarkt is het belangrijk oog te hebben voor de positie en capaciteiten van vluchtelingen en mogelijkheden te bieden voor een opleiding of leer-werktrajecten. Dat vergt extra ondersteuning en afspraken tussen gemeente, opleiders en werkgevers – maatwerk dus.

 

  • Wat moet er gebeuren?

De gemeente stimuleert dat meer vluchtelingen aan de slag gaan op de arbeidsmarkt en geeft hier vorm aan in zijn eigen re-integratieactiviteiten, contracten met derden en in ‘social return’ afspraken. De gemeente heeft oog voor capaciteiten van vluchtelingen en biedt vluchtelingen na hun inburgering waar relevant met het oog op hun arbeidsinpassing ruimte voor een opleiding, leer/werktraject of stage. Gemeenten, VluchtelingenWerk en werkgevers sluiten partnerships bij de arbeidsinpassing van vluchtelingen. Gemeenten nemen vluchtelingen in dienst of bieden hen leer-werkplaatsen.

Ondersteuning door VluchtelingenWerk


Wat heel goed werkt, is het inzetten van vrijwilligers die vluchtelingen bijstaan in het verkrijgen van een positie op de arbeidsmarkt. De rol van VluchtelingenWerk is daarbij effectief gebleken, mede omdat wij de achtergrond van vluchtelingen goed kennen. Van 2005 tot 2011 liep het succesvolle Banenoffensief Vluchtelingen en werden 4000 vluchtelingen bemiddeld. Dit project kreeg een vervolg in de vorm van persoonlijke coaching richting arbeidsmarkt en nieuwe projecten waardoor vluchtelingen uit de bijstand komen. De uitvoering is altijd lokaal.

  • Wat moet er gebeuren?

De gemeente werkt samen met VluchtelingenWerk in specifieke (regionale en landelijke) arbeidsmarktprojecten, zoals Startbaan en Vrouw en Werk, waarvan de uitvoering altijd lokaal is.In de contacten met werkgevers brengt de gemeente vluchtelingen expliciet onder de aandacht.

Vluchteling als vrijwilliger


Naast economische participatie is ook sociale participatie belangrijk. Deelnemen aan de lokale samenleving helpt tegen eenzaamheid en isolement. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om de sociale participatie te vergroten. Een vrijwilliger maakt zich nuttig en vergroot tegelijkertijd zijn netwerk. Daar worden mensen niet alleen gelukkig van, het helpt ze ook om uiteindelijk economisch zelfstandig te worden.

  • Wat moet er gebeuren?

De gemeente introduceert en stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk.