Ahmad had een onmogelijke bewijspositie

Verhaal, 9 juli 2021
Leestijd, 2 min.
Hoewel ze mensen zouden moeten beschermen en verder helpen, handelen overheidsinstanties steeds vaker vanuit wantrouwen. Door in lood gegoten termijnen, torenhoge bewijslast en strenge interpretatie van de regels verdwijnt de menselijke maat en worden vluchtelingen vermalen door het systeem. VluchtelingenWerk luidt de noodklok en bundelt schrijnende voorbeelden uit de praktijk. Deze keer: Door een onmogelijke bewijspositie, stond Ahmad jarenlang in een hoek gedrukt.
placeholder

Dreiging van de Taliban

'Als chauffeur van een hoge ambtenaar in Afghanistan kwam ik in gevaarlijke situaties terecht. Mijn baas hield zich bezig met de wederopbouw van het platteland: iets wat de taliban met grof geweld tegengaan. Twee keer reden we in een hinderlaag. De auto werd beschoten, maar we konden ontsnappen. Eerst hadden ze het op mijn baas gemunt. Daarna kreeg ook ikzelf te maken met bedreigingen.'

Afgewezen asielaanvraag

'Ik werd gebeld: lever je baas aan ons uit, anders word je onthoofd. Ik vluchtte naar Nederland en hoorde hier dat de taliban mijn huis in brand hadden gestoken. Mijn verhaal aan de IND onderbouwde ik met documenten: bevestigingen van mijn werkgever over de problemen met de taliban en van de brandweer over de brandstichting. Het waren e-mails – geen originele stukken. Daarom werd mijn asielaanvraag afgewezen.'

Alles voor niets

'De IND geloofde wel dat de hinderlagen en beschietingen hadden plaatsgevonden, maar niet dat de taliban mij daarna bedreigden. Met gevaar voor eigen leven reisde mijn moeder daarna door Afghanistan om schriftelijke stukken te verzamelen en op te sturen. Met die documenten deed mijn advocaat een tweede asielaanvraag. Ik ben nog steeds verdrietig en in de war van het bericht dat we toen kregen: de IND wilde niet meer naar de nieuwe stukken kijken. Ook al waren het de documenten waar zij om hadden gevraagd.'

NB: Volgens Europees recht moeten er bij een tweede asielaanvraag nieuwe bewijsstukken worden overlegd, een zogenoemd 'novum'. Nederland legt dat heel streng uit: bij een nieuw asielverzoek moet de asielzoeker zelf bewijzen dat die documenten authentiek zijn. Dat is vaak een onmogelijke eis. Goed nieuws voor Ahmad en komende zaken: Op 10 juni 2021 oordeelde het Europees Hof in de zaak van Ahmad dat de Nederlandse uitleg van het 'novum' te streng is en daarmee in strijd met Europese regelgeving. 

Steun vluchtelingen als Ahmad

Iedere vluchteling zoals [xxxx] heeft een eigen verhaal. Met jouw steun geven we vluchtelingen de begeleiding die ze nodig hebben om hun toekomst in Nederland op te bouwen. Help daarom nu mee met een gift.