Vluchtelingen en financiën

Je vindt hier de informatie en filmpjes uit de online bijeenkomsten die vanuit Euro-Wijzer zijn georganiseerd in november 2020. Onderaan deze pagina staan filmpjes voor vluchtelingen, in meerdere talen, over actuele financiële onderwerpen.  

 


De effecten van corona op het inkomen van vluchtelingen

9 november

Heeft u dit webinar gemist? U kunt het hier alsnog bekijken.

Enkele highlights en adviezen:

 • Biedt laagdrempelige en toegankelijke hulp, zeker in deze periode. Alleen online of telefonische hulp is voor veel kwetsbare inwoners en nog sterker voor vluchtelingen een te hoge drempel.
 • Ga niet uit van onwil om te betalen, maar van onmacht dus op ondersteuning.
 • Zet in op vroegsignalering om vroegtijdig hulp te kunnen bieden.
 • Help bij het aanvragen van betalingsregelingen e.d.
 • Wees proactief in het breed informeren over minimaregelingen en schuldhulp in begrijpelijke taal.
 • Geef ruimte voor enige flexibiliteit in (terug)betalingen, zeker bij wisselende inkomsten.
 • Organiseer lokale samenwerking en doorverwijzing tussen de organisaties die schuldhulp/schuldpreventie bieden.
 • Probeer afspraken te maken met schuldeisers om incassokosten te beperken/bevriezen.
 • Begeleid vluchtelingen die hun baan kwijt zijn zo snel mogelijk richting nieuw werk.
 • Ondersteun vluchtelingen die hun DUO lening moeten terugbetalen bij het aanvragen van de draagkrachtmeting.

(Ontzorgen en) financiële zelfredzaamheid

13 november

Dit webinar is georganiseerd door DIVOSA.

U kunt het hier terugkijken. 


Digitale financiële vaardigheden

26 november

Heeft u dit webinar gemist? U kunt het hier alsnog bekijken:

[[{"fid":"369700","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"8":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"style":"height: 305px; width: 500px;","class":"media-element file-default","data-delta":"8"}}]]

Enkele highlights en adviezen:

 • Wees ervan bewust dat het Nederlandse systeem en de taal een hindernis kunnen zijn bij het gebruik van digitale media.
 •  Niet alleen digitale vaardigheden spelen een rol, maar ook het bezit van bijvoorbeeld wifi, een computer of een printer.
 • Vraag door zodat je een goed beeld krijgt wat betreffende statushouder wel/niet kan en waarom (taal of vaardigheid).
 • Let op dat niet iedereen zijn mail leest of kan lezen. Soms zijn andere kanalen beter geschikt om informatie over te brengen.
 • Houd bij het ontwikkelen van websites rekening met de gebruikersvriendelijheid en betrek vluchtelingen er bij.
 • Zorg voor goede afstemming tussen de betrokken partijen (taaldocent, bibliotheek, trainer VluchtelingenWerk, casusregisseur) zodat het aanbod aansluit.
 •  Oefen ook met digitale vaardigheden in de taalles; bijvoorbeeld taalopdrachten op de computer en oefenen met e-mails sturen.
 • Bekijk deze brochure van VNG realisatie over digitale inclusie.

Bij de inzet van trainingen en cursussen (zoals Euro-Wijzer en Digisterker voor vluchtelingen):

 • Heb aandacht voor basisvaardigheden zoals rekenen en computervaardigheden. Biedt hiervoor training voorafgaande aan de Euro-Wijzer cursus en/of Digisterker training. Zie hier.
 • Pas het aanbod van trainingen aan per doelgroep; inhoud (onderwerpen en thema’s) en lesmateriaal (taalgebruik, vertalen, filmpjes, beeldmateriaal).
 • Maak de trainingen onderdeel van een integraal traject; hierdoor zijn deelnemers gemotiveerd, er is een vertrouwde groep en de opkomst is hoog.
 • Neem belemmeringen voor deelname weg; zorg voor reiskosten, kinderopvang, bezit laptop/computer en aanwezigheid tolken tijdens training.
 • Denk na over de timing van de training; te vroeg na aankomst blijft de informatie mogelijk niet hangen door de overvloed aan informatie die dan op statushouders af komt. Herhaling is dan extra belangrijk.
 • Maak gebruik van ervaringsdeskundigen die dezelfde taal spreken als de hulpvrager

En tot slot:

 • Gebruik als begeleider samen met je cliënt het Geldplan Statushouders van het NIBUD.
 • Sluit als gemeente aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals het Virtueel Inkomstenloket om het digitaal aanvragen van minimaregelingen en toeslagen eenvoudiger te maken. Voor meer informatie, mail naar: g.henselmans@purpose.nl.
 • Bekijk de mogelijkheden om als organisatie via Allemaal Digitaal refurbished laptops tegen kostprijs aan te vragen voor cliënten.
 • Wilt u meer informatie over deze webinars, over Euro-Wijzer of Digisterker voor vluchtelingen? Mail dan naar euro-wijzer@vluchtelingenwerk.nl

Aanvullende informatie:

Dit is een film over de methode Euro-Wijzer:

[[{"fid":"369517","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"style":"height: 305px; width: 500px;","class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]

Hieronder volgen een aantal films in verschillende talen voor vluchtelingen over actuele onderwerpen in coronatijd. We waarderen het als je deze links breed wilt verspreiden onder vluchtelingen en hun begeleiders.

Film Ontslagen? Uitkering aanvragen? 
Nederlands | Arabisch | Tigrinya

Film Wijziging inkomen --> toeslagen.nl
Nederlands | Arabisch | Tigrinya

Film Phishing mails en social media fraude
NederlandsArabischTigrinya

Film Online post ordenen
NederlandsArabisch | Tigrinya

Film Bespaartips
NederlandsArabischTigrinya 

Film Betalen via de ING-app
NederlandsArabischTigrinya