Leiden

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Leiden. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taal en bij juridische vragen. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchten.

Ons werk in de gemeente:

Wanneer vluchtelingen vanaf een azc naar een ‘echte’ woning verhuizen, moeten zij veel regelen. Dat is lastig als je de weg nog niet kent en de taal nog niet spreekt. Onze vrijwilligers bieden juridische ondersteuning en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast begeleiden we uitgeprocedeerde asielzoekers bij zelfstandige terugkeer en re-integratie in het land van herkomst. Onze lessen voor alfabetisering en inburgering zijn in onze leslocatie.

Snel naar: