Voorlichting op de werkvloer

'Als mensen een vluchteling spreken, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar een mens met een verhaal, een mens van vlees en bloed.'

Bij het voorlichtingsproject Bekend maakt Bemind staat ontmoeting centraal. Tijdens de voorlichtingen zal onder andere de vluchteling zélf zijn of haar persoonlijke vluchtverhaal vertellen en vervolgens de dialoog aangaan met het publiek. Het voorlichtingsproject 'Bekend maakt Bemind' heeft als doel het begrip voor de vluchtelingenthematiek te vergroten. Publiek zijn bijvoorbeeld scholieren, burgers, mensen uit de media en politici. Lees meer in de folder. Klik op de foto om de folder te downloaden.
Folder BmB Bekend Maakt Bemind

 

 

 

 

 

 

 

 

of ga naar de pagina Ontmoeting bij u op locatie.

Meer informatie nodig of wilt u een afspraak maken? Klik hier!