Wat levert onze inzet op?

Welke resultaten heeft VluchtelingenWerk voor ogen?
placeholder

Met het project VIP willen we de volgende resultaten bereiken:

  • 1.500 Vluchtelingen zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief. Zij maken daardoor betere loopbaankeuzes en dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
  • Er ligt een beproefd plan van aanpak voor loopbaanoriëntatie op maat.
  • Met onze aanpak sluiten we goed aan op de wensen van werkgevers.
  • Het draagvlak voor en de kennis van vluchtelingen bij werkgevers is groter. Dit zorgt voor een betere match tussen vluchtelingen en werk.
  • Opbouw van duurzame regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders en lokale overheid.

Bekijk een van de infographics over het project VIP met de resultaten van het afgelopen jaar.