Wat is inburgering?

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren. Als nieuwkomers de Nederlandse taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, kunnen zij beter meedoen. Zij kunnen dan een opleiding volgen of hebben daarmee meer kans op werk. De inburgering is een voorwaarde voor een sterker verblijfsrecht (verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en naturalisatie).
placeholder

Wie moeten er inburgeren?

Om te bewijzen dat ze de taal spreken en weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit, volgen vluchtelingen een verplicht inburgeringstraject. Verplichte inburgering geldt voor mensen die aan deze voorwaarden voldoen:

  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • in het bezit van een verblijfsvergunning
  • niet in het bezit van een paspoort van een land uit de Europese Unie, of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland

Wat houdt inburgering in?

De inburgering bestaat uit:

  • Nederlandse taallessen
  • Lessen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • Module over arbeidsparticipatie (MAP)
  • Het Participatieverklaringstraject (PVT)
  • Participatie (sinds januari 2022)

Slaagt iemand voor alle onderdelen? Dan is hij ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma. Vóór januari 2022 kregen zij onder de Wet Inburgering 2013 drie jaar de tijd met maximaal twee jaar verlenging. Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Er zijn nu drie verschillende leerroutes: de B1-route, de Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute.

placeholder

Nieuw inburgeringsbeleid: Wet Inburgering 2021

Op 1 januari 2022 is een nieuw inburgeringsbeleid ingevoerd. Inburgeren vindt dan meer in de praktijk plaats: een combinatie van taallessen en ontmoetingen met Nederlanders en werkervaring opdoen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering, niet meer de vluchtelingen zelf.

Inburgeren in het buitenland

Soms moeten mensen al inburgeren vóórdat zij naar Nederland komen. Bijvoorbeeld gezinsleden van mensen met een zogenaamde reguliere verblijfsvergunning of mensen die trouwen met een Nederlander. Voordat zij voor gezinshereniging naar Nederland kunnen komen, moeten ze een inburgeringsexamen afleggen op de Nederlandse ambassade in hun land van herkomst. Deze inburgeringsverplichting in het buitenland geldt niet voor gezinsleden van vluchtelingen met een asielvergunning.

Inburgeren met VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk biedt inburgeringscursussen in sommige gemeenten. Meer over het aanbod van VluchtelingenWerk lees je hier.

Blijf op de hoogte

Ben je geïnteresseerd in inburgering en andere onderwerpen rond vluchtelingen? Blijf op de hoogte met onze maandelijkse nieuwsbrief.

Ja, ik blijf graag op de hoogte >

Meer informatie