Het Step Up Fonds voor NGO capaciteitsontwikkeling

Met het Step Up Fonds ondersteunen we lokale en nationale NGOs uit Europa bij de bescherming en inclusie van vluchtelingen. Het fonds is door VluchtelingenWerk opgericht als onderdeel van onze internationale solidariteit, met als doel capaciteitsontwikkeling en het opzetten van nieuwe samenwerkingen op Europees niveau.

Het Step Up Fonds werd gelanceerd in 2020. Sindsdien hebben we 16 Europese NGO's ondersteund bij onder meer:

 • de opvang van bootvluchtelingen in Sicilië;
 • het pleiten tegen immigratie-detentie in Italië;
 • het opzetten van een netwerk van asieladvocaten in Kroatië;
 • het uitbreiden van een innovatief huisvestingsproject met gastgezinnen in Spanje;
 • het ontwikkelen van fondsenwerving voor de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen.

Step Up Fonds II 2021-2022

Acht organisaties zijn geselecteerd om deel te nemen aan het Step Up Fonds II, dat loopt van november 2021 tot september 2022. De organisaties zijn gevestigd in Italië, Griekenland en Spanje en variëren in de diensten en ondersteuning die ze bieden aan asielzoekers en vluchtelingen. Ze bieden juridisch advies, hulp bij het vinden van werk, huisvesting voor jongeren in Athene, of dragen bij aan het politieke debat met als doel betere bescherming en asielprocedures.

Drie van de geselecteerde projectvoorstellen zijn ingediend door organisaties of initiatieven die door vluchtelingen/migranten geleid worden. Deze voorstellen zijn gericht op het versterken van de betrokkenheid van vluchtelingen en migranten bij de ontwikkeling en uitvoering van integratie- en ondersteuningsprogramma's. De partners en projecten staan hieronder vermeld.

Deze partners zijn geselecteerd voor Step Up II

 • A Buon Diritto Onlus (Italië): Het ontwikkelen van een nieuwe fondsenwervende strategie, het trainen van medewerkers op dit gebied en het ontwikkelen van een database hiervoor.

 

 • Asocación Kudwa (Spanje): Belangenbehartiging in Catalonië, met als doel migranten en vluchtelingen een stem te geven in beleid, en integratie en inclusie te stimuleren.

 

 • Congolese Community of Greece: Het uitbreiden van online juridische diensten en kennisontwikkeling op het gebied van fondsenwerving en communicatie, om daarmee ook op lange termijn zoveel mogelijk mensen te bereiken, in hun eigen en andere communities

 

 • ENGIM (Italië):  Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor vrijwilligers om hun kennis op het gebied van asielzoekers, vluchtelingenrechten en asielwetgeving te verbeteren.

 

 • Mundo en Movimiento (Spanje): De ontwikkeling van een peer-to-peer programma waarin vluchtelingen ondersteuning bieden aan andere vluchtelingen, nadat het door de overheid geleide ondersteuningsprogramma is beëindigd.

 

 • Programma Integra (Italië): Praktisch onderzoek naar de voor- en nadelen van het aantrekken van particuliere investeerders door middel van impact investing in integratieprogramma's voor vluchtelingen.

 

 • Velos Youth (Griekenland): Organisatieontwikkeling op het gebied van monitoring, evaluatie en leren, zodat de organisatie haar werk kan opschalen om zo uiteindelijk meer jongeren te kunnen helpen.

 

 • SYMBIOSIS (Griekenland): Het bouwen van een online leerplatform om samenwerking met andere NGO's te vergemakkelijken, waardoor gezamenlijke belangenbehartiging en netwerkstrategieën mogelijk worden gemaakt en leerinitiatieven worden gedeeld.

Step Up Fonds I 2020-2021

In de eerste ronde van het Step Up Fonds werden NGO's uit Kroatië, Italië en Spanje uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Uit de 65 aanvragen werden acht projecten geselecteerd om tot eind mei 2021 steun te krijgen.

De goedgekeurde plannen varieerden van het ontwikkelen van projecten voor het opvangen van bootvluchtelingen op Sicilië tot het pleiten tegen grensdetentie in Italië, van het opzetten van een netwerk van asieladvocaten tot het faciliteren van psychologische ondersteuning voor vrijwilligers in Kroatië, en van een innovatief gastgezinproject in Catalonië tot een inzamelingsactie in Spanje.

Deze organisaties werden geselecteerd voor Step Up I

 • Are You Syrious: Het trainen van medewerkers en vrijwilligers om de doelgroep beter te kunnen bedienen, van dataverzameling tot strategisch procederen op nationaal, Europees en VN niveau.

 

 • ASGI: Trainingen voor verenigingsleden voor effectieve communicatie om het werk beter onder de aandacht te brengen.

 

 • Centre for Peace Studies (CPS): Versterken van vrijwilligersmanagement, van werving en training tot praktische support bij het ondersteunen van asielzoekers en vluchtelingen.

 

 • Croatian Law Centre: De ontwikkeling van een online netwerkplatform voor asieladvocaten en -juristen.

 

 • Porco Rosso: Het ontwikkelen van een bredere basis voor fondsenwerving, het opbouwen van relaties met institutionele fondsen en het identificeren van mogelijke subsidieaanvragen.

 

 • Progestion: Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor medewerkers op het gebied van internationaal asielrecht, migratie, gender, interculturaliteit en psychosociale problematiek.

 

 • Refugee Welcome Spain: Projectmanagement en fondsenwerving voor het opschalen van een online platform waarop lokale bewoners die hun huis met vluchtelingen willen delen, hun woonruimte kunnen aanbieden.

 

 • Rescate: Fondsenwerviing voor de bescherming van vrouwelijke vluchtelingen in Spanje.

Waarom heeft VluchtelingenWerk dit fonds opgezet?

Internationale solidariteit voor de bescherming van vluchtelingen is meer dan ooit nodig, gezien het aantal vluchtelingen en ontheemden dat op de vlucht is voor oorlog. Geweld en vervolging ongekend hoog is. Bescherming is moeilijk te realiseren en duurzame oplossingen worden nauwelijks bereikt.

Waar Europa het goede voorbeeld zou moeten geven bij het delen van de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen, hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met een verdere verslechtering van de bescherming van vluchtelingen.

Als onderdeel van onze internationale solidariteit heeft VluchtelingenWerk Nederland, een landelijk opererende NGO die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat, het afgelopen decennium geïnvesteerd in capaciteitsontwikkeling van NGO's aan de grenzen van Europa. Via het Step Up Fonds ondersteunen we lokale en nationale NGO’s en bouwen we nieuwe partnerschappen op.

Blijf op de hoogte van de nieuwste Step Up mogelijkheden!

Ontvang als eerste nieuwe calls for proposals, info over onze internationale activiteiten en de laatste updates over het Step Up Fonds direct in je inbox met onze internationale nieuwsbrief.
Ja, ik blijf graag op de hoogte