Whitepaper: Stap voor stap richting de nieuwe Wet Inburgering

Met het oog op de nieuwe Wet Inburgering heeft VluchtelingenWerk een whitepaper opgesteld. In dat document geven wij enkele aanbevelingen waar gemeenten op kunnen letten bij het inkopen van de dienstverlening.

In de whitepaper ‘Stap voor stap richting de nieuwe Wet Inburgering’ staat voor ons het belang van de inburgeraar voorop. Een goede nieuwe wet, participatief taalaanbod, informeel leren, individuele aandacht en maatwerk door begeleiding in de klas: dat alles zorgt voor snellere integratie in de Nederlandse samenleving.

Optimaal inburgeren

Onze visie op inburgering, integratie en participatie komt voort uit 40 jaar ervaring met vluchtelingen. Wij denken graag met gemeenten mee bij het maken van keuzes in het inkopen van kwalitatief goede dienstverlening voor de inburgeraar. De leefwereld van de inburgeraar staat niet los van de taallessen. Wij adviseren om de inburgeraar te ondersteunen op alle leefgebieden zodat de randvoorwaarden tijdens het inburgeren optimaal zijn.

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie? Als uw gemeente al samenwerkt met VluchtelingenWerk dan kunt u contact opnemen met Maaike Marisse, mmarisse@vluchtelingenwerk.nl
Als we nog niet samenwerken, neem dan contact op met: Wouter Bastiaanse, wbastiaanse@vluchtelingenwerk.nl