Wie zijn de deelnemers?

'Werk geeft mij weer zicht op de toekomst.'  Vluchtelingen willen graag meedoen.   
placeholder

Gemotiveerde doorzetters

De deelnemers aan het Rotterdamse project GRIP op werk waren asielzoekers die als vluchteling zijn erkend in Nederland. In het bezit van een verblijfsvergunning mogen zij werken en een opleiding volgen in ons land. Een opleiding of werk geeft deze mensen weer zicht op de toekomst.

Het is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door hun onzekere toekomst in Nederland. Ook zijn zij vaak niet bekend met de arbeidsmarkt in Nederland. Vluchtelingen hebben kennis en vaardigheden nodig om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Door mee te doen met dit traject raken de deelnemers arbeidsfit en hebben daardoor een betere positie op de arbeidsmarkt.

Waarom de term statushouders?

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden statushouders of vergunningenhouders genoemd door instanties. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, zij mogen werken en een opleiding volgen in Nederland.