Bekend maakt Bemind

DOEL

Verbreding van het draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving,door het geven van voorlichtingen met een persoonlijk verhaal van een voorlichter met een vluchteling-achtergrond.

DOELGROEP

Kan ingezet worden voor scholen en voor organisaties/ bedrijven/verenigingen/ kerken enz. Het meeste effect wordt bereikt bij groepen die bestaan uit mensen die niet heel uitgesproken positief of negatief staan t.o.v. het thema vluchtelingen.

RESULTATEN

  • Deelnemers aan de voorlichting hebben vaak nieuwe dingen gehoord. In de voorlichting worden feiten en cijfers gebracht die niet altijd bekend zijn.
  • Deelnemers zijn vaak vooral positief over/ onder de indruk van het persoonlijke verhaal, en geven regelmatig aan na een voorlichting dat ze positiever zijn gaan denken over vluchtelingen.

SAMENWERKING MET

Vrijwilligers, scholen & externe organisaties

METHODIEK

2 vrijwilligers geven de voorlichting. 1 voorlichter met NL-achtergrond & 1 voorlichter met een vluchteling-achtergrond (vertelt zijn persoonlijke verhaal). Een groep vrijwilligers is getraind en heeft ervaring in het geven van de voorlichtingen in duo’s volgens de methodiek van BMB. Er is een kant-en-klare presentatie met beeldmateriaal, een handleiding, een toolkit voor de groepen om zich vóor of ná de voorlichting verder te verdiepen in het thema vluchtelingen, tool voor effectmeting en folders

ORGANISATIE

Landelijk project met landelijke projectleider en regionale projectleiders. In Noord-Nederland 2 projectleiders (ieder 4 uur).

MEER INFORMATIE

Een afspraak maken voor jouw groep? Laat het ons weten.