Coaching huisvesting en maatschappelijke begeleiding

Wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven en zich in een gemeente mag vestigen, moet er ontzettend veel geregeld worden. Nederland is zeer complex, zeker als je de taal nog niet machtig bent. Begeleiding bij de huisvesting en gedegen maatschappelijke begeleiding zijn dan van groot belang.

Een groot deel van onze werkzaamheden in gemeenten is gericht op het bevorderen van de integratie en participatie van statushouders.

VluchtelingenWerk verzorgt in de eerste maanden de coaching vestiging. Vluchtelingen worden in een traject van drie tot zes maanden door een coach ondersteund bij het regelen van basiszaken in een gemeente.

Daarna begeleiden we richting zelfredzaamheid. We ondersteunen bij de start van inburgeren en stimuleren participatie en integratie.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland kan het participatieverklaringstraject uitvoeren.

Meer informatie en contact
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze dienstverlening in uw gemeente, neem dan contact op met de teamleider in uw gemeente of bij u in de buurt. Contactgegevens vindt u op de gemeentepagina.

Project Euro-Wijzer 3

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar.

Meer informatie

VluchtelingenWerk verzorgt in driekwart van alle Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding. Maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente (kijk op de gemeentepagina bij contactgegevens).