Inburgering

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

Kijk in uw gemeente of er een inburgeringslocatie aanwezig is. 

Of neem contact op met het
 

Inburgeringsloket

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen
Open: vrijdag 10.00-12.00 uur en telefonisch bereikbaar: 06-83640179
Route
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl
Teamleider: Natasha Chistyakova
Loketmedewerker: Menko van der Ark, Marjan Staghouwer
T: 050-5757290 (tijdens kantoortijden)
 
Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal vijftien leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast twee keer per week begeleiding door de taalcoach. VluchtelingenWerk regelt alles er om heen: van intake tot examen.

In één keer slagen

VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

Leerniveau en tempo

We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

 •  Alfabetisering
 •  Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen I
 • Staatsexamen II
 • ONA module (12 weken)

In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. Onze docenten hebben in 2016 een deskundigheidsbevordering gevolgd voor het gedifferentieerd werken. Per leerproefiel is er een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt.

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules. Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1250,-, de modules die volgen kosten €1100,-. De ONA module kost € 1000,-. Deze moduleprijzen zijn inclusief intake, lesmateriaal en inclusief één keer examen. Dit komt neer op een uurprijs van € 11,-
Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald door een uitvoerige intake.

Waarom VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken. Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen.

 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen
 • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
 • Participatief leren met een persoonlijke taalcoach
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
 • Kleine klassen
 • Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal drie weken)
 • NT2-gecertificeerde docenten
 • Landelijk Keurmerk Inburgering (Blik op werk)
 • Samenwerking met 'aangesloten bij het begint met taal'
 • Geen winstoogmerk
Locaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u in uw gemeente.

Meer informatie
Wilt u zich inschrijven voor onze inburgeringscursus? Neem contact op met VluchtelingenWerk Noord-Nederland: inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Vragen? Inschrijven? Neem contact met ons op.

 

 

Kijk in uw gemeente of er een vestiging aanwezig is van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Hier kunt u terecht voor meer informatie en/of inschrijving.

U kunt ook contact opnemen met het
 

Regiokantoor Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen, tel. 050 - 57 57 290;
 
of het
 

Inburgeringsloket

Goudlaan 297, 9743 CH Groningen
Open: vrijdag 10.00-12.00 uur
Route
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl
Teamleider: Erika Suderee
Loketmedewerker: Menko van der Ark, Marjan Staghouwer
T 06 - 83640179 (voor het maken van afspraken en eventuele vragen)