Inburgering

Coronavirus: De inburgerlessen gaan door in aangepaste vorm.

 

Keurmerk

Het inburgeringstraject van VluchtelingenWerk Noord-Nederland beschikt over het keurmerk van de onafhankelijke kwaliteitsorganisatie Blik op Werk.

Het keurmerk Blik op Werk heeft in april 2020 een prima beoordeling gegeven op haar jaarlijkse audit over 2019 bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland en beloond met vier sterren, het hoogst haalbare. Daarnaast is 'Toezicht in de klas'  door Blik op Werk met een mooie voldoende beloond.

Er is over 2019 weer een tevredenheidsonderzoek inburgering gehouden en de cursisten beoordelen de inburgeringslessen van VluchtelingenWerk Noord-Nederland met een 8.

We zijn hier trots op en bedanken alle docenten en vrijwilligers voor hun bijdrage. Dank zij hun professionele inzet en betrokkenheid geven we taalles aan ruim 275 cursisten, die dit dus zeer positief waarderen. 
 

Wil jij inburgeren of je inzetten als taalcoach of klassenassistent?

Wil jij inburgeren bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland, of je inzetten als taalcoach of klassenassistent? Aanmelden inburgeren kan via het aanmeldformulier.

Voor taalcoach of klassenassistent kun je mailen naar: inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Waarom VluchtelingenWerk?  Inburgering

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten. De docenten zorgen ervoor dat hun deskundigheid op peil blijft door regelmatig bijscholingen, trainingen en cursussen te volgen. Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat. 

Kijk in uw gemeente of er een inburgeringslocatie aanwezig is of kijk onderaan deze pagina.

Of neem contact op met het Inburgeringsloket; zie contactgegevens in de rechterkolom. 

Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal vijftien leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week). VluchtelingenWerk doet zijn best om voor u een geschikte taalcoach te vinden die één keer per week met u kan afspreken. 

In één keer slagen

VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

Leerniveau en tempo

We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

 •  Alfabetisering
 •  Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen I
 • Staatsexamen II
 • ONA module (12 weken)

In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. De docenten zorgen ervoor dat hun deskundigheid op peil blijft door regelmatig bijscholingen, trainingen en cursussen te volgen. Per leerproefiel is er een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt.

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1.550-, de modules die volgen kosten €1.400,-. De ONA module kost € 650 tot € 1000,-. prijs is afhankelijk van het aantal lesuren. Maatwerk is mogelijk.  Deze moduleprijzen zijn inclusief intake en lesmateriaal. Dit komt neer op een uurprijs van € 14,00.
Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald na een uitvoerige intake door de docent.
 

Waarom VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken. Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen.

 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen
 • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
 • Participatief leren met een persoonlijke taalcoach
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
 • Kleine klassen
 • Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal drie weken)
 • NT2-gecertificeerde docenten
 • Landelijk Keurmerk Inburgering (Blik op werk)
 • Samenwerking met 'aangesloten bij het begint met taal'
 • Geen winstoogmerk

Locaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u in uw gemeente.
In de volgende plaatsen verzorgen wij inburgeringslessen:
Provincie Fryslân: Leeuwarden, Dokkum, Buitenpost, Heerenveen en Sneek;
Provincie Groningen: Winsum, Groningen(stad) ; 
Provincie Drenthe: Assen, Roden, Emmen.
 

Meer informatie en inschrijven

Vragen? Inschrijven? Neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

 •  
 • Wilt u zich direct inschrijven voor onze inburgeringscursus? Vult u dan online het inschrijfformulier in.
 • Of neem contact op met VluchtelingenWerk Noord-Nederland: inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl
 • Of kom langs bij het inburgeringsloket:  Het inburgerloket is momenteel wegens de Coronamaatregelen tijdelijk gesloten. Per mail zijn we gewoon bereikbaar.
Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen, tel. 050 - 57 57 290;
Open: donderdag 13.30-15.30 uur (muv schoolvakanties). Tijdens corona gesloten.
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
Teamleider: Mieke Bába
Loketmedewerker: Marjan Staghouwer
 
 
Leslocaties inburgering Stad Groningen: Regiokantoor VluchtelingenWerk Noord-Nederland, Friesestraatweg 191-3 en wijkcentrum "De Berk", Berkenlaan 238.

Vijfde lesgroep inburgeraars VluchtelingenWerk Noord-Nederland start in wijkcentrum de Berk - Groningen

01-10-2020

Donderdag 1 oktober is de vijfde lesgroep inburgeraars VluchtelingenWerk Noord-Nederland in wijkcentrum de Berk - Groningen van start gegaan.