VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft de fysieke inburgeringslessen weer opgestart vanaf 29 juni jl.

Taal is emotie                                                                                                                                             

Op de negen leslocaties in Groningen, Friesland en Drenthe staan de cursisten, taalcoaches en docenten te popelen om elkaar na maanden van digitale lessen weer op 1.5 m te kunnen begroeten en de fysieke lessen op te pakken.
“Taal moet je voelen, horen en zien en de beste manier is in het fysieke leslokaal. Cursisten willen graag persoonlijk contact. Dat hebben ze gemist in de afgelopen maanden. Lesgeven doe je met humor, mimiek en intonatie” aldus teamleider Tanneke van Dijk in Groningen. 

 

 

Corona-proof leslocaties

De leslokalen zijn ingericht volgens de RIVM-richtlijnen. Het spreekt voor zich dat de veiligheid en gezondheid van cursisten, taalcoaches en docenten voorop staat.  We hebben ons voorbereid op aanpassingen zoals looplijnen, tafelschikkingen, handhygiëne, minimale bewegingen tijdens de lessen en extra leslokalen. Zo kan VluchtelingenWerk vlot en adequaat per 29 juni met de fysieke lessen aanvangen.

Keurmerk

Het inburgeringstraject van VluchtelingenWerk Noord-Nederland beschikt over het keurmerk van de onafhankelijke kwaliteitsorganisatie Blik op Werk. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is bij de jaarlijkse audit in april met vier sterren, het hoogst haalbare, beloond. Cursisten waarderen de lessen met een 8.

Gemis

Docent Mieke Bába: “Ik heb de cursisten gemist en heb er zo ’n zin om vanaf 1 juli samen de lessen weer op te pakken. Natuurlijk doen we dat op 1.5 m afstand en er zijn nog plekken vrij voor nieuwe instroom en vrijwilligers. Met name de alfabetiseringscursisten hebben het ‘persoonlijke contact’ bij het volgen van lessen echt nodig. In deze coronaperiode zijn er nieuwe woorden en uitdrukkingen bijgekomen die we naast de inburgeringslessen met elkaar gaan bespreken zoals: ‘het nieuwe normaal“. Extra computervaardigheden voegen we toe aan onze lessen zodat de cursisten nog beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige online lessen.”

Wil jij inburgeren of je inzetten als taalcoach of klassenassistent?

Wil jij inburgeren bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland, of je inzetten als taalcoach of klassenassistent? Aanmelden inburgeren kan via het aanmeldformulier.

Voor taalcoach of klassenassistent kun je mailen naar: inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Waarom VluchtelingenWerk?  Inburgering

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat. 

Kijk in uw gemeente of er een inburgeringslocatie aanwezig is of kijk onderaan deze pagina.

Of neem contact op met het Inburgeringsloket; zie contactgegevens in de rechterkolom. 

Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal vijftien leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast twee keer per week begeleiding door de taalcoach. VluchtelingenWerk regelt alles er om heen: van intake tot examen.

In één keer slagen

VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

Leerniveau en tempo

We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

 •  Alfabetisering
 •  Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen I
 • Staatsexamen II
 • ONA module (12 weken)

In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. Onze docenten hebben in 2016 een deskundigheidsbevordering gevolgd voor het gedifferentieerd werken. Per leerproefiel is er een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt.

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1.400-, de modules die volgen kosten €1250,-. De ONA module kost € 650 tot € 1000,-. prijs is afhankelijk van het aantal lesuren. Maatwerk is mogelijk.  Deze moduleprijzen zijn inclusief intake en lesmateriaal. Dit komt neer op een uurprijs van € 12,50.
Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald na een uitvoerige intake door de docent.
 

Waarom VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken. Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen.

 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen
 • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
 • Participatief leren met een persoonlijke taalcoach
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
 • Kleine klassen
 • Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal drie weken)
 • NT2-gecertificeerde docenten
 • Landelijk Keurmerk Inburgering (Blik op werk)
 • Samenwerking met 'aangesloten bij het begint met taal'
 • Geen winstoogmerk

Locaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u in uw gemeente.
In de volgende plaatsen verzorgen wij inburgeringslessen:
Provincie Fryslân: Leeuwarden, Dokkum, Buitenpost, Heerenveen , Joure gaat samenvoegen met Sneek SWF;
Provincie Groningen: Winsum, Groningen(stad) ; 
Provincie Drenthe: Assen, Roden, Emmen.
 

Meer informatie en inschrijven

Vragen? Inschrijven? Neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen, tel. 050 - 57 57 290;
Open: vrijdag 10.00-12.00 uur (muv schoolvakanties)
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
Teamleider: Mieke Bába
Loketmedewerker: Menko van der Ark, Marjan Staghouwer
T 06 - 83640179 (voor het maken van afspraken en eventuele vragen)
 
Per 11 augustus: Leslocatie inburgering Stad Groningen: Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen
Vanaf 1 oktober worden er ook lessen gegeven in het wijkcentrum "De Berk" in Selwerd.

Vijfde lesgroep inburgeraars VluchtelingenWerk Noord-Nederland start in wijkcentrum de Berk - Groningen

01-10-2020

Donderdag 1 oktober is de vijfde lesgroep inburgeraars VluchtelingenWerk Noord-Nederland in wijkcentrum de Berk - Groningen van start gegaan.