Inburgering

Waarom VluchtelingenWerk? Inburgering

Heeft u inburgeraars in uw gemeente? Wilt u inburgeren?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten. Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings (inclusief alfabetisering)- en staatsexamen NT2. Om iedereen optimaal voor te bereiden op het examen, bieden we altijd een traject op maat. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is één van de aanbieders van dit traject.
 

Het keurmerk Blik op Werk heeft in april 2020 een prima beoordeling gegeven op haar jaarlijkse audit over 2019 bij VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Daarnaast is 'Toezicht in de klas'  door Blik op Werk met een mooie voldoende beloond.

We zijn hier trots op en bedanken alle docenten en vrijwilligers voor hun bijdrage. Dank zij hun professionele inzet en betrokkenheid geven we taalles aan ruim 275 cursisten, die dit dus zeer positief waarderen. 

Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal 20 leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. De docenten zorgen ervoor dat hun deskundigheid op peil blijft door regelmatig bijscholingen, trainingen en cursussen te volgen. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week). VluchtelingenWerk doet zijn best om voor u een geschikte taalcoach te vinden die 1 keer per week met u kan afspreken. 

Leslocaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u in uw gemeente.
In de volgende plaatsen verzorgen wij inburgeringslessen:
Provincie Fryslân: Dokkum, Heerenveen en Sneek;
Provincie Groningen: Winsum, Groningen(stad) ; 
Provincie Drenthe: Assen, Roden, Emmen. (Op dit moment zijn de lesgroepen in Assen en Roden vol. Alle inschrijvingen komen voorlopig op een wachtlijst te staan.)
 

Informatie en inschrijven

 

 

 

 • In één keer slagen

  VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
  Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

 • Leerniveau en tempo

  We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

  • Alfabetisering
  • Inburgeringsexamen
  • Staatsexamen I
  • Staatsexamen II
  • ONA module (12 weken)
  • In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. 
  • Per leerprofiel is er een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen.
  • Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep. 
  • VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt.
 • Prijzen

  Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

  Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1.550,-, de modules die volgen kosten €1.400,-. De ONA module kost € 650,- tot € 1000,-. Prijs is afhankelijk van het aantal lesuren. Maatwerk is mogelijk. Deze moduleprijzen zijn inclusief intake, lesmateriaal . Dit komt neer op een uurprijs van € 14,-.
  Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

  Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald na een uitvoerige intake door de docent.

 • Waarom VluchtelingenWerk? Inburgering

  Wilt u Inburgeren? Heeft u inburgeraars in uw gemeente?

  • VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat.
  • Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II.
  • De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.
  • Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is.
  • We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.
 • Persoonlijke begeleiding
  • De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal 20 leerlingen) taallessen op het gewenste niveau.
  • Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis.
  • Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten.
  • Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd.
  • Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast één keer per week begeleiding door de taalcoach.

Meer weten of inschrijven voor onze inburgeringscursus?

 

 

 

 

Inburgeringsloket

Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen, tel. 050 - 57 57 290;

Open: donderdag 10.00-12.00 uur (muv schoolvakanties)
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
Teamleider: Mieke Bába
Loketmedewerker: Marjan Staghouwer
inburgering-noord@vluchtelingenwerk.nl

Leslocaties inburgering Stad Groningen:

Er zijn 6 locaties in Groningen:

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen

Wijkcentrum De Berk
Berkenlaan 238
9741 JP Groningen

Buurtcentrum Oranjewijk
Prinsesseweg 44-1
9717 BK Groningen

Buurt- en Speeltuinvereniging Paddepoel
Watermanstraat 140
9742 VP Groningen

Buurtcentrum TuinPad
Bessemoerstraat 4
9741 AJ Groningen

De Travertijn
Travertijnstraat 6
9743 SZ Groningen