Inburgering

Coronavirus: Ook Inburgeringsscholen gaan dicht

De inburgeringslessen van VluchtelingenWerk gaan vanaf maandag 16 maart niet door, alle leslocaties in het hele land zijn gesloten. Deze maatregel is genomen in verband met het coronavirus en duurt in ieder geval tot en met maandag 6 april.
VluchtelingenWerk onderzoekt de mogelijkheden lessen in aangepaste vorm doorgang te laten vinden. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland streeft er met NLtraining naar de lessen op korte termijn online, via 'leren op afstand', aan te bieden.
Onze cursisten ontvangen instructies over online leren van hun docent.

Voor vragen: neem contact op met je docent, of met de teamleider op je leslocatie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom VluchtelingenWerk?Inburgering

Wilt u Inburgeren? VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft voor inburgeraars een aanbod op maat. Wij bieden trajecten voor alfabetisering, inburgering en Staatsexamen NT2 I of II. De lessen worden klassikaal gegeven door ervaren en gecertificeerde NT2-docenten.Door onze ruime werkervaring met vluchtelingen weten we als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. We bieden daarom een inburgeringstraject op maat.

Kijk in uw gemeente of er een inburgeringslocatie aanwezig is of kijk onderaan deze pagina.

Of neem contact op met het Inburgeringsloket; zie contactgegevens in de rechterkolom.
 

Persoonlijke begeleiding

De ervaren en gecertificeerde NT2-docent geeft in kleine klassen (maximaal vijftien leerlingen) taallessen op het gewenste niveau. Daarnaast geeft een taalcoach een-op-een-begeleiding bij de inburgeraar thuis. Zo kunnen we iedereen optimaal voorbereiden op het examen. We oefenen het Nederlands in concrete situaties, tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leren kandidaten de Nederlandse taal bij verschillende gelegenheden toe te passen en raken zij ook daadwerkelijk ingeburgerd. Inburgeraars krijgen drie keer per week klassikaal les (8 uur per week) en daarnaast twee keer per week begeleiding door de taalcoach. VluchtelingenWerk regelt alles er om heen: van intake tot examen.

In één keer slagen

VluchtelingenWerk werkt landelijk met dezelfde lesmethode, hierdoor kunnen inburgeraars bij een eventuele verhuizing zonder onderbreking bij een andere regionale stichting van VluchtelingenWerk Nederland het traject vervolgen.
Er bestaat geen methode die toepasbaar is voor alle niveaus (van alfabetisering tot staatsexamen II), daarom is gekozen voor verschillende methoden o.a 7/43, Taalcompleet, de Opmaat, de Sprong en de Finale. Onze ambitie is, door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten, al onze inburgeraars in een keer te laten slagen voor hun examen.

Leerniveau en tempo

We hebben groepen met verschillende leerniveau's:

 •  Alfabetisering
 •  Inburgeringsexamen
 • Staatsexamen I
 • Staatsexamen II
 • ONA module (12 weken)

In een lesgroep kunnen meerdere leerniveau's zitten. Onze docenten hebben in 2016 een deskundigheidsbevordering gevolgd voor het gedifferentieerd werken. Per leerproefiel is er een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen. Het is mogelijk om maandelijks in te stromen in een lesgroep.  VluchtelingenWerk Noord-Nederland streeft ernaar dat elke cursist het hoogst haalbare eindniveau haalt.

Prijzen

Wat een traject kost, is afhankelijk van het benodigde aantal modules.

Een module bestaat uit 13 lesweken. De startmodule kost €1.400-, de modules die volgen kosten €1250,-. De ONA module kost € 650 tot € 1000,-. prijs is afhankelijk van het aantal lesuren. Maatwerk is mogelijk.  Deze moduleprijzen zijn inclusief intake en lesmateriaal. Dit komt neer op een uurprijs van € 12,50.
Een losse intake zonder inburgeringstraject kost € 150,-

Hoeveel modules nodig zijn, hangt af van het niveau en de leerbaarheid van de cursist. Dit wordt bepaald na een uitvoerige intake door de docent.
 

Waarom VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is dé taalaanbieder in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen en migranten écht ingeburgerd raken. Ruime ervaring op het terrein van inburgering en toelating van vluchtelingen.

 • Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject zonder onderbreking in een andere regio bij VluchtelingenWerk te vervolgen
 • Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis
 • Participatief leren met een persoonlijke taalcoach
 • Groeps- en individuele activiteiten tijdens het hele traject
 • Kleine klassen
 • Vijf keer per week bezig met de Nederlandse taal
 • Geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie (maximaal drie weken)
 • NT2-gecertificeerde docenten
 • Landelijk Keurmerk Inburgering (Blik op werk)
 • Samenwerking met 'aangesloten bij het begint met taal'
 • Geen winstoogmerk

Locaties

De leslocaties in Noord-Nederland vindt u in uw gemeente.
In de volgende plaatsen verzorgen wij inburgeringslessen:
Provincie Fryslân: Leeuwarden, Dokkum, Buitenpost, Burgum, Heerenveen , Joure gaat samenvoegen met Sneek SWF;
Provincie Groningen: Winsum, Groningen(stad) ; 
Provincie Drenthe: Assen, Roden, Emmen.
 

Meer informatie en inschrijven

Vragen? Inschrijven? Neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

(vanaf 17 april) Friesestraatweg 191-3, 9743 AC Groningen, tel. 050 - 57 57 290;
Open: vrijdag 10.00-12.00 uur (muv schoolvakanties)
Postadres: Postbus 70212, 9704 AE Groningen
Teamleider: Natasha Chistyakov
Loketmedewerker: Menko van der Ark, Marjan Staghouwer
T 06 - 83640179 (voor het maken van afspraken en eventuele vragen)
 
Leslocatie: Goudlaan 297, 9743 CH Groningen
 

Ook inburgeringsscholen VluchtelingenWerk dicht.

De inburgeringslessen van VluchtelingenWerk gaan vanaf maandag 16 maart 2020 niet door. Alle leslocaties in het hele land zijn gesloten. Deze maatregel is genomen in verband met de door de overheid afgekondigde maatregelen  ter bestrijding van het coronavirus.