Integratie

integratie: burencontact

Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw.

  • Wij bieden daarom diverse diensten aan gericht op integratie en participatie. Denk aan maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning, educatie-activiteiten (taaltrainingen of inburgering) en coaching gericht op werken in Nederland.
  • Uiteindelijk streven we naar zelfredzaamheid. We coachen vluchtelingen en migranten om hun eigen weg te vinden. Met de meeste gemeenten in de drie noordelijke provincies heeft VluchtelingenWerk Noord-Nederland een werkovereenkomst voor de maatschappelijke begeleiding.

De condities voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject zijn door Rijk en gemeenten/VNG opgesteld. Deze zijn:
1) Praktische hulp:
2) Hulp bij start inburgering:
3) Stimuleren van participatie en integratie:
4) Uitvoering van het participatieverklaringstraject:

VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft haar expertise en ervaringen gebundeld in een integraal aanbod maatschappelijke begeleiding.

Contact en locaties
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze dienstverlening in uw gemeente, neem dan contact op met de teamleider in uw gemeente of bij u in de buurt.

Extra aandacht voor integratie Eritreërs in Weststellingwerf. Ook voor uw gemeente?

Veel vluchtelingen uit Eritrea kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken om hun draai te vinden in Nederland. Ze zijn vaak nog heel jong, laag opgeleid en komen uit een cultuur die totaal anders is dan die van ons. Het project Eritrese Nederlanders laat hen zien wat er mogelijk is, wat de kansen zijn en hoe ze zelf keuzes kunnen maken.

Samenwerken? Contact?

VluchtelingenWerk verzorgt in driekwart van alle Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding. Maatwerk per gemeente is natuurlijk altijd mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente (kijk op de gemeentepagina bij contactgegevens).