Burgum, AZC Gezinslocatie

Adres

Adres
Elingsloane 63
9251 MN Burgum
Telefoonnummer
0511-465143
Fax
0511-482301

Openingstijden

Spreekuur:

Maandag, dinsdag,  donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Medewerkers

Teamleider:
Lolkje van der Kooij lvanderkooij@vluchtelingenwerk.nl

Susan Ubels subels@vluchtelingenwerk.nl (juniorteamleider)

 • Azc Burgum, gezinslocatie
  In de Gezinslocatie verblijven (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen met minderjarige kinderen. Zij hebben formeel geen recht meer op verblijf in Nederland. Van hen wordt verwacht dat zij terugkeren naar hun land van herkomst.
  Tot nu toe is het de Nederlandse overheid niet gelukt hen terug te sturen. De Nederlandse overheid probeert intussen wel terugkeer te realiseren.
  Sinds januari 2011 mogen minderjarige kinderen niet op straat worden gezet en daarom biedt het COA deze vorm van sobere opvang (formeel 'onderdak') aan asielzoekersgezinnen.

  VluchtelingenWerk in de Gezinslocatie geeft uitleg over de asielprocedure, andere verblijfsrechtelijke procedures, juridische brieven, rechten en plichten.
  Ook hebben we aandacht voor sociaal-emotionele problemen en bieden we geregeld een luisterend oor.
  Tevens praten we met de bewoners van de Gezinslocatie over hun toekomst en het perspectief op verblijf in Nederland of elders. Als men vrijwillig besluit terug te keren naar land van herkomst bekijken we op welke manier men kan worden ondersteund in het terugkeerproces zodat men goed voorbereid terugkeert.

  Op dezelfde locatie verblijven ook maximaal 30 asielzoekers die in de korte algemene asielprocedure zitten. Deze mensen hebben al een afwijzende beslissing gekregen op hun asielverzoek maar de rechter moet hierover nog uitspraak doen. In het AZC wordt hen in elk geval 28 dagen opvang geboden in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Ook aan deze mensen geeft VluchtelingenWerk uitleg en voorlichting over de asielprocedure. Wij zijn belangrijke intermediair tussen de asielzoeker en de advocaat. Op alle mogelijke manieren proberen wij de asielzoekers te ondersteunen in hun procedure.

Deel dit met anderen