Friesland Noord, Inburgeringslocatie Dokkum

Adres

Adres
Betterwird 34
9101 PB Dokkum
Telefoonnummer
0519-297373

Medewerkers

Inburgeringsdocenten:
Wouter Schollema  wschollema@vluchtelingenwerk.nl

Evelien Riemersma eriemersma@vluchtelingenwerk.nl

Karin Böhne kbohne@vluchtelingenwerk.nl

 

Er wordt les gegeven aan drie groepen inburgeraars.

Deel dit met anderen