Drachten, AZC

Adres

Adres
Noorderend 2
9207 AL Drachten
Telefoonnummer
0512-546363
Fax
0512-538598

Openingstijden

maandag t/m donderdag  9.00 - 17.00

Spreekuren:
ma/wo/do: 10.00-12.00 uur
di: 09.30-12.00 uur

Medewerkers

Senior teamleider: Gryt Wielinga

gwielinga@vluchtelingenwerk.nl

 

De 300 bewoners van het Asielzoekerscentrum (AZC) in Drachten hebben een eerste negatieve beslissing gehad in hun asielprocedure. Zij zitten veelal in de beroepsfase van hun procedure of hebben inmiddels een andere procedure lopen.

Sinds juni 2007 hebben meer dan 100 asielzoekers een verblijfstatus verkregen op grond van het generaal pardon.
Naast het reguliere AZC is hier ook een AMA-campus gevestigd, die plaats biedt aan 100 AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Zij zitten nog in de eerste fase van hun procedure. Voor de AMA-campus geldt een speciaal regime van 24-uurs begeleiding door mentoren; ook is er extra beveiliging.
De voortdurende vertragingen in de bureaucratische molen van het asielbeleid zorgen ervoor dat mensen soms jaren in onzekerheid verkeren over hun verblijfsstatus. Dit brengt veel spanningen met zich mee.

Wie zijn wij?
Sinds de oprichting van het AZC in 1995 hebben we hier een kantoor waar bewoners terecht kunnen met vragen over hun juridische procedures. Het team van VluchtelingenWerk bestaat uit vrijwilligers, een administratief medewerker en een werkbegeleider.

Wat doen wij?

  • Ondersteunen van bewoners in hun juridische procedures.
  • Intermediair tussen de cliënten en hun advocaten en rechtshulpverleners.
  • Uitleg geven over procedures en helpen bij het vertalen van ingewikkelde stukken, zonodig met behulp van een telefonische tolk.
  • Beantwoorden van allerlei vragen over gezinshereniging, gezondheidszorg, onderwijs, werk, migratie en terugkeer.
  • We houden inloopspreekuur.
  • Doorverwijzen van onze cliënten naar diverse instanties, bijvoorbeeld het Rode Kruis voor het opsporen van (vermiste) familieleden.

De medewerkers die zich speciaal met de AMA’s bezighouden, onderhouden naast de contacten met de rechtshulpverleners ook contacten met onder andere de voogdij-instelling.

Deel dit met anderen