Ter Apel, POL Procesopvanglocatie (Gemeente Westerwolde)

Adres

Adres
Ter Apelervenen 4
9561 MC Ter Apel
Telefoonnummer
0599-481334
Fax
0599-587002

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur.

Medewerkers

Teamleiders:
Lies Jellesma  ljellesma@vluchtelingenwerk.nl
Jan Joustra  jjoustra@vluchtelingenwerk.nl

Administratieve medewerker:
Nesa Harthoorn  nharthoorn@vluchtelingenwerk.nl

POL = Procesopvanglocatie
In de POL Ter Apel verblijven asielzoekers die nog maar net zijn binnengekomen in Nederland. Het gaat om mensen uit alle delen van de wereld, niemand spreekt Nederlands, en meestal heeft men een lange, moeilijke en vermoeiende reis achter de rug. Ieder heeft zijn eigen specifieke redenen waarom hij moest vluchten, geen mens of verhaal is gelijk. En de toekomst is onzeker.

Verblijf in de POL is gekoppeld aan de asielprocedure. Na een rust- en voorbereidingstermijn start de Algemene Asielprocedure in het AC (Aanmeldcentrum). Men verblijft totaal circa drie weken in de POL. Zodra er een eerste antwoord van IND is op de asielaanvraag verhuist men naar een AZC.

Wie zijn wij?
Het team van VluchtelingenWerk in POL Ter Apel bestaat uit twee werkbegeleiders, een administratieve kracht en circa twintig vrijwilligers. De vrijwilligers werken een of twee hele dagen per week bij VluchtelingenWerk. Sommigen werken ook bij VWN op een andere lokatie in Ter Apel of de regio. De vrijwilligers voeren zoveel mogelijk de gesprekken met de asielzoekers, en werken de informatie uit in digitale cliëntdossiers. Voor alle vragen en bijzonderheden kan de vrijwilliger altijd terecht bij de werkbegeleider. Het is een actief en gemotiveerd team, met allerlei redenen om bij VluchtelingenWerk te werken. De sfeer en koffie zijn altijd prima!

Wat doen wij in de POL?

Balie:
Dagelijks komen mensen langs om afspraken te plannen en allerlei vragen te stellen over hun procedure.

Voorlichting:
VluchtelingenWerk geeft voorlichting aan de asielzoekers over de (asiel)procedure in Nederland: Wat is asiel aanvragen? Hoe verloopt een asielprocedure? Wat voor interviews krijgt men? Wat is de rol van de advocaat? en allerlei overige zaken die voor de asielprocedure relevant zijn. De voorlichting is erg belangrijk want wie in het interview met IND bijv. niet volledig verklaart of tegenstrijdig overkomt krijgt geen tweede “kans”.
VluchtelingenWerk spreekt elke asielzoeker met een telefonische tolk. De vrijwilliger verstrekt ook een voorlichtingsfolder in de taal die de cliënt kan lezen. We hebben folders in de dertig meest voorkomende talen.
Ook wordt door ons extra aandacht gevestigd op het belang van originele documenten om de identiteit aan te tonen d.m.v. paspoort, rijbewijs etc. VWN biedt faciliteiten en begeleiding om z.s.m. actie te ondernemen als men geen documenten bij zich heeft. Dankzij internet en telefoon kan in veel gevallen nog een bewijsstuk opgevraagd worden via familie of vrienden in land van herkomst.

Juridische begeleiding:
Na de voorlichting maakt VluchtelingenWerk in de POL een extra afspraak met cliënt om het individuele vluchtverhaal met de asielzoeker door te nemen. Bijzonderheden en knelpunten worden geïnventariseerd waaronder ook signalering van psychische problematiek.

Belangenbehartiging:
Deze speelt een belangrijke rol in het takenpakket van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk, met name als iets direct invloed heeft op de asielprocedure. Hierbij kun je denken aan het opsporen van (of in contact brengen met) in Nederland aanwezige familieleden, signalering van mensenhandel, het doorverwijzen naar Medische Dienst, informatie over vrijwillige terugkeer etc.
 

Deel dit met anderen