Ter Apel, VBL Vrijheidsbeperkende Locatie (Gemeente Westerwolde)

Adres

Adres
Ter Apelervenen 5
9561 MC Ter Apel
Telefoonnummer
0599-481063
Fax
0599-481008

Openingstijden

Reguliere openingstijden

maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur

Medewerkers

Teamleider:

Maaike Beukema mabeukema@vluchtelingenwerk.nl

 

Junior teamleider:

Bertine Strating, bstrating@vluchtelingenwerk.nl.

 

Administratie medewerker:

Anja Hummel   ahummel@vluchtelingenwerk.nl

 • Introductie
  Medewerkers van VluchtelingenWerk begeleiden en ondersteunen vluchtelingen vanaf aankomst in Nederland, gedurende asielprocedure tot integratie in de Nederlandse samenleving. Ook asielzoekers die uitgeprocedeerd raken kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning van VluchtelingenWerk.

  Wanneer de asielaanvraag zorgvuldig is beoordeeld en blijkt dat de asielzoeker geen perspectief heeft in Nederland, geeft VluchtelingenWerk begeleiding en ondersteuning bij een waardige terugkeer naar het land herkomst wanneer hij daarvoor kiest.

  Rol
  De rol van VluchtelingenWerk in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) is het geven van goede voorlichting aan asielzoekers over kansen en (on)mogelijkheden in Nederland en het land van herkomst zodat zij op basis hiervan een weloverwogen beslissing over hun toekomst kunnen nemen.

  Taken
  Asielzoekers die in de VBL worden geplaatst, krijgen van VluchtelingenWerk een contactpersoon toegewezen. Zij ontvangen binnen een week na aankomst in de VBL een uitnodiging van VluchtelingenWerk met daarin de naam van hun contactpersoon en de datum van de eerste afspraak.

  De medewerkers houden zich bezig met de volgende taken:

  • geven van voorlichting en ondersteuning bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de toekomst;
  • begeleiden en ondersteunen bij een zelfstandig en waardige terugkeer van asielzoekers die geen perspectief hebben in Nederland;
  • begeleiden en ondersteunen bij het indienen van een nieuwe aanvraag van asielzoekers die alsnog bescherming nodig hebben.


  Terugkeer
  Begeleiden bij waardige terugkeer

  De praktijk wijst uit dat er twee verschillende categorie asielzoekers zijn. 1) Asielzoekers die  al besloten hebben om terug te keren naar het land van herkomst. Zij zijn doorgaans zelfredzaam en weten wat zij willen. 2) Asielzoekers die bij het nemen van een beslissing over terugkeer iemand nodig hebben om mee te denken. De contactpersoon van VluchtelingenWerk is de aangewezen partij om met hen op een respectvolle manier over zelfstandige en duurzame terugkeer te spreken: persoonlijke begeleiding en informatie leiden tot een gedragen en weloverwogen beslissing.

  Wanneer de asielzoeker aangeeft zelfstandig te willen terugkeren, kunnen zij door VluchtelingenWerk doorverwezen worden naar een project van VluchtelingenWerk of naar andere instanties die hen in het land van herkomst kunnen begeleiden bij duurzame herintegratie en de opbouw van een nieuw leven.

  VluchtelingenWerk levert een bijdrage aan een veilige en waardige terugkeer via het project Met Opgeheven Hoofd. Middels nauwe contacten tussen VluchtelingenWerk en partners in Nederland, Europa (via het ERSO netwerk, European Reintegration Support Organisations) en lokale NGO´s worden cliënten op maat en intensief geïnformeerd en begeleid bij hun re-integratieplan. Wij hebben contacten in verschillende landen en werken daar nauw samen met lokale partnerorganisaties die terugkeerders op weg helpen.

  Meer informatie over onze projecten terugkeer >>

  Bescherming
  Begeleiden bij indienen van een nieuwe aanvraag

  Voor ons staat de bescherming  van asielzoekers centraal. Asielzoekers, van wie niet kan worden verwacht dat zij terugkeren naar het land herkomst, worden door ons voorgelicht, begeleid en ondersteund bij het starten van een nieuwe asielaanvraag. Medewerkers begeleiden en ondersteunen asielzoekers bij het vinden van een advocaat, zoeken naar ondersteunend materiaal en onderbouwen van de aanvraag. Aanvragen die wij met behulp van een advocaat laten indienen zijn: een herhaalde asielaanvraag, een aanvraag voor medische behandeling, een aanvraag voor een buitenschuld vergunning en een aanvraag voor verblijf bij kind. Daarnaast hebben medewerkers aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Zij geven voorlichting aan de slachtoffers, brengen  ze in contact met een gespecialiseerde rechtshulpverleners en verwijzen zij door naar de juiste instantie voor het doen van een aangifte


   

Deel dit met anderen